U suradnji s vodećom marketinškom agencijom CTA komunikacije, EDIC Karlovac organizirao radionicu za jedinice lokalne (i regionalne) samouprave i javnopravna tijela

Comments are closed.