Tema Europske godine za razvoj za srpanj – Djeca i mladi

world-76211_1280

Kad su svjetski čelnici prije 25 godina potpisali Konvenciju o pravima djeteta, obećali su da će svako dijete imati pravo na život, obrazovanje i zdravlje, pravo na pravedno postupanje i pravo da ga se sasluša. No, je li svijet održao svoja obećanja? Kako je rekao Nelson Mandela: „Duša društva najbolje se otkriva u načinu na koji ono postupa sa svojom djecom.” Mogu li se današnja djeca radovati svjetlijoj budućnosti? Mogu li to djeca sutrašnjice?

Comments are closed.