Međunarodni dan žena 2021.: Izjava Komisije i novo izvješće o rodnoj ravnopravnosti u EU-u

Uoči Međunarodnog dana žena Komisija je objavila izvješće o rodnoj ravnopravnosti u EU-u za 2021., koje pokazuje negativan učinak pandemije bolesti COVID-19 na žene. Pandemija je pogoršala postojeće nejednakosti između žena i muškaraca u gotovo svim područjima, u Europi i šire, te su iščeznuli teško ostvareni pomaci iz proteklih godina.

Pritom rodna ravnopravnost nikad nije imala toliku važnost u politici EU-a te je Komisija uložila velik trud kako bi provela strategiju za rodnu ravnopravnost koja je donesena prije godinu dana.

Komisija je također objavila sljedeću izjavu: Pandemija bolesti COVID-19 nije štedjela nikoga, a posebno je bila teška za žene. Žene su se našle na prvoj crti, u profesijama u kojima su često zastupljene – kao liječnice, medicinske sestre, učiteljice ili prodavačice, ali i kod kuće, gdje su preuzele još više odgovornosti.

Odvojimo trenutak da zahvalimo ženama na hrabrosti, suosjećanju i doprinosu borbi protiv ove krize, među ostalim i na tome što su se brinule za funkcioniranje naših društava i sustavi skrbi te za dostupnost najosnovnijih usluga.   Iako su većina najizloženijih radnika u zdravstvenoj skrbi žene, u procesima donošenja odluka o pandemiji jedva da su bile zastupljene. Na primjer, u 87 zemalja, uključujući 17 država članica EU-a, 85,2 % nacionalnih radnih skupina za COVID-19 vodili su muškarci.

U oporavku nakon pandemije mora se voditi računa o rodnoj ravnopravnosti. Žene moraju biti zastupljenije i na vodećim položajima, bilo u politici ili u upravama poduzeća – za to ćemo se i dalje boriti. Za napredak se teško izboriti, a lako ga je izgubiti. Moramo raditi na tome da Europa ostane predvodnik u borbi za prava žena. Nazadovanje nije opcija – moramo ići dalje.  

Radi bolje preglednosti razvoja situacije u svakoj od 27 država članica, Komisija danas pokreće portal za praćenje strategije za rodnu ravnopravnost.

Comments are closed.