Europski zeleni plan: Komisija predstavila mjere za poticanje ekološke proizvodnje

Komisija je danas predstavila Akcijski plan za razvoj ekološke proizvodnje. Njegov je opći cilj poticanje proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda kako bi se postigao cilj od 25 % poljoprivrednih površina namijenjenih ekološkom uzgoju do 2030. i znatno povećala ekološka proizvodnja u akvakulturi.

Ekološka proizvodnja ima brojne važne prednosti: površine pod ekološkim usjevima odlikuju se s 30 % više bioraznolikosti, ekološki uzgojene životinje uživaju viši stupanj dobrobiti i primaju manje antibiotika, ekološki poljoprivrednici imaju veće prihode i otporniji su, a potrošači znaju što točno kupuju zahvaljujući logotipu ekološkog proizvoda Unije. Akcijski plan u skladu je s europskim zelenim planom, strategijom „od polja do stola” i strategijom za bioraznolikost.

Akcijski plan osmišljen je tako da se brzorastućem ekološkom sektoru pruže odgovarajući alati za postizanje cilja od 25 %. Njime se predlažu 23 mjere usmjerene na tri aspekta: poticanje potrošnje, povećanje proizvodnje i daljnje poboljšanje održivosti sektora, a sve kako bi se osigurao uravnotežen rast sektora.

Komisija potiče države članice da razviju nacionalne ekološke akcijske planove kako bi povećale svoj nacionalni udio u ekološkoj poljoprivredi. Postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu udjela poljoprivrednih površina koje su trenutačno namijenjene ekološkom uzgoju, i to u rasponu od 0,5 % do više od 25 %. Nacionalnim ekološkim akcijskim planovima dopunit će se nacionalni strateški planovi u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), i to utvrđivanjem mjera koje nadilaze okvire poljoprivrednog sektora i onog što se nudi u okviru ZPP-a.

Više na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_21_1275

Comments are closed.