EDIC Karlovac organizirao događaj na temu demografije

2. Ožujka u dvorani restorana Kristal održan je događaj na temu demografije. Događaj je otvorila Paloma Pavan sa izvedbom Život moj. Na samom početku događaja uživo iz Bruxellesa javila se potpredsjednica za demokraciju i demografiju gospođa Dubravka Šuica. Gđa Šuica pozvala je da se maksimalno iskoriste odredbe koje su uvrstili u nove pravne osnove za razdoblje 2021. -27., a koje omogućuju korištenje sredstava Unije i u svrhu odgovora na demografske izazove. Pozvala je da se u planirane razvojne projekte svakako uvrste i oni koji će, uz popriličnu financijsku injekciju, doprinijeti i konstruktivnom pristupu demografskim izazovima.

Nakon toga gđa Šuica predstavila je okvir rada Europske komisije na demografiji osvrnula se na Izvješće o utjecaju demografskih izazova koje su objavili u lipnju prošle godine.  Tim izvješćem skrenuta je pozornost na ogromne demografske izazove koji postaju sve vidljiviji te koji će imati značajan utjecaj na gospodarstvo, na tržište rada, na mogućnost pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga ili na razvitak europskih regija i lokalnih zajednica.

Predstavljene je i  Zelena je knjiga o starenju, te se do ljeta planira izaći s još dodatne dvije inicijative. Cijeli govor Dubravke Šuice možete pronaći na linku:

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/node/492036_hr .

Nakon uvodnog govora g. Zlatev najavio je svojim govorom panel raspravu na temu demografije.

Gosti panela bili su:Nada Murganić- saborska zastupnica, Martina Furdek Hajdin – Županica Karlovačke županije, doc.dr.sc. Stjepan Šterc sa Fakulteta hrvatskih studija, dr.sc. Jakša Puljiz sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose, te Josip Kasun, načelnik općine Bosiljevo. Svi su se složili da je demografija aktualna tema već dugi niz godina u cijeloj našoj domovini, a i Karlovačka županija se pokušava suočiti s problemom i osoba koje odlaze, ali i s natalitetom i brojem novorođene djece.

Comments are closed.