Recent Posts by Ivana Šulentić

Tema Europske godine za razvoj za srpanj – Djeca i mladi

Kad su svjetski čelnici prije 25 godina potpisali Konvenciju o pravima djeteta, obećali su da će svako dijete imati pravo na život, obrazovanje i zdravlje, pravo na pravedno postupanje i pravo da ga se sasluša. No, je li svijet održao svoja obećanja? Kako je rekao Nelson Mandela: „Duša društva najbolje se otkriva u načinu na…
Read more

Recent Comments by Ivana Šulentić

No comments by Ivana Šulentić yet.