Recent Posts by Ivana Šulentić

Cijene nekretnina porasle za 0,9% u eurozoni i 2,5% u EU

Prema podacima Eurostata, statističkog ureda Europske unije cijene nekretnina, mjerene po indeksu nekretnina(HPI), porasle su za 0,9% u eurozoni te za 2,5% u EU u prvom tromjesečju 2015. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Indeks nekretnina(HPI) mjeri promjene cijena svih stambenih nekretnina kupljenih od strane domaćinstava (stanovi, samostojeća kuća, itd), i novoizgrađenih i postojećih,…
Read more

Tema Europske godine za razvoj za srpanj – Djeca i mladi

Kad su svjetski čelnici prije 25 godina potpisali Konvenciju o pravima djeteta, obećali su da će svako dijete imati pravo na život, obrazovanje i zdravlje, pravo na pravedno postupanje i pravo da ga se sasluša. No, je li svijet održao svoja obećanja? Kako je rekao Nelson Mandela: „Duša društva najbolje se otkriva u načinu na…
Read more

Recent Comments by Ivana Šulentić

No comments by Ivana Šulentić yet.