Žene u Europskom parlamentu

Europski Parlament poznat je o tome da se zalaže za ravnopravnosti spolova. Iako je tome tako, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Postotak zastupnica u Europskom parlamentu rastao je tijekom godina. Od 1952. do prvih izravnih izbora 1979., među zastupnicima u Parlamentu bila je samo 31 žena. Zastupljenost žena u Europskom parlamentu na prvim izravnim izborima iznosila je 15,2 posto te je sa svakim sljedećim izborima rasla. Trenutno je na najvećoj razini ikad i iznosi 40,4 posto.

Broj žena na vodećim pozicijama u Parlamentu također je u porastu. U trenutnom devetom sazivu ima osam potpredsjednica (od ukupno 14) te 11 predsjednica parlamentarnih odbora (od ukupno 22). Zabilježen je porast u odnosu na prošli saziv kada je bilo pet potpredsjednica i 11 predsjednica odbora (od ukupno 23).

Što se tiče Hrvatske i zastupljenosti žena u Europskom parlamentu, zastupljenost žena je 36% odnosno od ukupno 11 zastupnika u Parlamentu su 4 žene.  U usporedbi sa svjetskim prosjekom i prosjekom u nacionalnim parlamentima država članica, zastupljenost žena u EP-u je iznad prosjeka.

Po prvi puta, čelna osoba Europske komisije je žena - Ursula von der Leyen . Njena želja kao žene na čelnoj funkciji je rodno ujednačen Kolegij povjerenika uoči glasanja u Europskom parlamentu o njezinom imenovanju, te je sukladno tome i predstavila svoje kandidate od kojih je 12 žena naspram 14 muškaraca, što čini podjednak broj.

Parlament traži imenovanje većeg broja žena na vodećim pozicijama u području ekonomske i monetarne politike, a po prvi puta žena bi mogla biti na čelu Europske središnje banke.

Comments are closed.