Zapošljavanje – izvješće Komisije pokazuje veći porast plaća te brži prijelaz iz nezaposlenosti u zaposlenost

Workers_sealing_the_lead_paint_during_the_Hampden_Bridge_dem

U ovogodišnjem se izdanju potvrđuju pozitivni trendovi na tržištu rada zabilježeni u EU-u. Zaposlenost u EU-u premašila je razine zaposlenosti prije krize s obzirom na to da 234 milijuna ljudi radi. Nezaposlenost se sa 7,6 % približava razinama prije recesije. Nadalje, iz izvješća je vidljivo da nezaposleni sad mogu lakše pronaći posao. S druge strane, od fleksibilnijih radnih uvjeta korist imaju i poduzeća i pojedinci, ali u nekim je slučajevima to dovelo do podjele među radnicima s različitim vrstama ugovora, pa su radnici zaposleni na određeno vrijeme i samozaposlene osobe manje zaštićene.

Izvješće o razvoju tržišta i plaća u Europi iz 2017. pokazuje i da su 2016. plaće u europodručju porasle za 1,2 %; povećale su se u gotovo svim državama članicama. Države članice s relativno niskim razinama plaća (kao što su baltičke zemlje, Mađarska i Rumunjska) zabilježile su najveći porast plaća. To znači da diljem Europe dolazi do približavanja plaća. Međutim, u mnogim je zemljama stopa rasta plaća i dalje niža od očekivane s obzirom na to da je u posljednje vrijeme došlo do smanjenja nezaposlenosti. Nadalje, u gotovo svim državama članicama plaće radnika zaposlenih na određeno vrijeme niže su od plaća stalno zaposlenih radnika, pogotovo u državama članicama u kojima je udio rada na određeno vrijeme veći.

U izvješću o razvoju tržišta rada i plaća u Europi analizira se tržište rada iz makroekonomske perspektive. U njemu se daje analiza nedavnog razvoja tržišta rada i plaća uzimajući europodručje i EU kao cjelinu u odnosu na svjetske poslovne partnere EU-a. Svako izdanje sadržava tematsko poglavlje u kojemu se određena tema detaljnije analizira na makroekonomskoj razini. Prethodna izdanja izvješća možete pronaći ovdje.

Izvješće o razvoju tržišta rada i plaća u Europi

Comments are closed.