Započeo drugi dio kampanje EUandME

Ovaj tjedan, Informacijski centar Europe Direct Karlovac održao je predavanja na temu EUandME kampanje u Šumarsko i drvodjeljskoj školi u Karlovcu. EUandME kampanja usmjerena je mladima od 17 do 35 godina, kako bi ih informirala o vrijednostima i pogodnostima EU-a i pravima koje uživaju kao njegovi građani, te ih upoznala s načinima na koje im EU može pomoći u ostvarenju njihovih strasti i ambicija.

Učenici si imali prilike pogledati filmove redatelja kojima se kroz EU & ME kampanju promiču vrijednost i pogodnosti EU-a  kao i prava koja uživaju kao njezini građani. Cilj je ovih filmova potaknuti dijalog s mladim Europljanima o utjecaju koji EU ima na njihove svakodnevne živote. Nakon odgledanih filmova s učenicima smo razgovarali o njihovim razmišljanjima i stavovima o ljudskim različitostima, pravima, mobilnosti te kako ostvariti svoje ambicije kroz hobije, odnosno kako im u tome može pomoći EU.

Više o EUandME kampanji na linku

Comments are closed.