Započela kampanja #imašpravo

Jučer je ljetom na Štrosu započela kampanja Europske komisije #imašpravo koja će hrvatske građane informirati o pravima koja kao potrošači ostvaruju u Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije. Kampanja „Imaš pravo“ u Hrvatskoj će se odvijati od kolovoza 2019. do proljeća 2020. i pokrit će tri ključne teme: putovanje u paket-aranžmanu, promjena banke i transparentnost bankovnih usluga te pravo na povrat kupljene robe u roku od 14 dana. Budući da su ciljna skupina kampanje građani u dobi između 18 i 35 godina, društvene će mreže biti jedan od ključnih komunikacijskih kanala kampanje s porukama označenim s #yourEUright.

Kampanju je osmislila Glavna uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije, a osim u Hrvatskoj odvijat će se u 10 država članica EU. U sklopu kampanje pokrenuta je i web stranica https://europa.eu/youreuright/home_hr na kojoj građani mogu saznati koja su njihova prava i kako ih koristiti.

Prvo pravo s kojim će kampanja upoznati hrvatske građane odnosi se na putovanje u paket-aranžmanu. To im pravo jamči da mogu zahtijevati odgovarajuće sniženje cijena za bilo koje razdoblje u kojem je postojala neusklađenost između kupljenog i dobivenog. Ako organizator ne otkloni nepravilnosti koje značajno utječu na izvedbu putovanja, građani imaju pravo otkazati ugovor. Ako usluge nisu pružene ili su loše izvedene, građani također imaju pravo na naknadu pretrpljene štete, dok u slučaju značajnih nepravilnosti mogu zatražiti naknadu za neadekvatno putovanje.

Kampanji se pridružili svjetski putnik i putopisni bloger Kristijan Iličić te Igor Vujović.

Comments are closed.