WiFi4EU: Brza i besplatna internetska veza diljem Europe

20150626PHT71119-cl

Europski parlament glasovao je 12. rujna o programu „WiFi4EU” za promicanje besplatnog interneta na javnim mjestima diljem EU-a.

Cilj inicijative WIFI4EU je omogućiti brzu i besplatnu bežičnu vezu za gotovo 600 lokacija do 2020. godine. Pristup se omogućuje na javnim mjestima kao što su knjižnice, bolnice, parkovi, prometne postaje i sl. koja će se prijaviti za financiranje instalacije lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Inicijativa omogućuje ukupno 120 milijuna eura lokalnim zajednicama, a prednost imaju one koje se prve prijave.

Europski je parlament tražio da se pristupne točke ne mogu koristiti za skupljanje privatnih podataka korisnika ili za komercijalno oglašavanje.

Kako će inicijativa funkcionirati?

Shema će pokriti opremu i troškove instalacije. Javne lokacije koje sudjeluju morat će pokriti troškove veze i održavanja na tri godine. Korisnici će se trebati registrirati jednom, a zatim će moći koristiti sve dostupne lokacije. Prijava će se vršiti kroz online platformu, početkom od 2018. ukoliko Parlament da zeleno svjetlo.

Više o tome što Parlament radi na internetskoj povezivosti i digitalnom tržištu ovdje

Europska komisija: WiFi4EU video 

Comments are closed.