„ U korak s novim sigurnosnim izazovima – migracije i sigurnost „

Težište aktivnosti Europe Direct Centra Karlovac usmjereno je na približavanju informacija o prioritetima, politikama i temeljnim ciljevima Europske komisije te uključivanje građana, institucija i ostalih povezanih dionika u aktivno sudjelovanje u kreiranju budućnosti Europe na temelju šest glavnih prioriteta. Jedan od prioriteta Europske komisije na koje ćemo se usmjeriti u ovoj godini je „Zaštita europskog načina života“ s posebnim naglaskom na „Čvrste granice i novi pristup migraciji“.

Kako bi ukazao na važnost ove problematike, EDIC Karlovac je organizirao informativnu radionicu  „U korak s novim sigurnosnim izazovima – migracije i sigurnost“. Svrha događanja je upoznavanje sa problemima i rješavanje istih te pronalaženja načina za prihvaćanje kulturoloških različitosti, ali i načina da se te različitosti uklope u europski stil života, s ciljem poticanja na jednakost, otvorenost, tolerantnost  i razbijanje predrasuda. Događaj je organiziran u suradnji s Policijskom upravom Karlovačkom i JRS – Isusovačkom službom za izbjeglice Hrvatska, a sudionici su bile Jedinice lokalne i regionalne samouprave Karlovačke županije.

Ministarstvo unutarnjih poslova zalaže se i provodi zakonite, održive i kontrolirane migracije s ciljem zaštite sigurnosti građana Republike Hrvatske, a policijski službenici svakodnevno obavljaju nadzor državne granice sukladno dobroj Schengenskoj praksi, Zakoniku o schengenskim granicama te pozitivnim pravnim propisima nacionalnog zakonodavstva. Migracije kao sigurnosni izazov današnjice potrebno je sagledati i u globalnom kontekstu migracija koje se povezuju s oružanim i političkim sukobima, međunarodnim terorizmom, trgovinom drogama, zdravstvenim problemima i dr. Uzimajući u obzir povećanu mobilnost ljudi i utjecaj na ekonomske, socijalne, kulturne i političke procese neophodna je kontrola kretanja osoba preko državne granice. Stoga Hrvatska kao članica Europske unije ima razvijenu suradnju s europskim i međunarodnim partnerima u nadzoru vanjske europske granice. Uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj regulirani su Zakonom o strancima, a ulazak u Republiku Hrvatsku dozvoljen je isključivo na graničnim prijelazima, dok se svaki ulazak i kretanje u Republici Hrvatskoj izvan službenog graničnog prijelaza smatra nezakonitim.

Policijska uprava karlovačka ima nadležnost nad 55,5 km vanjske i 115,2 km unutarnje granice Europske unije te je radi sigurnosti i zaštite državne granice u proteklom periodu ulagano u infrastrukturu, tehničke i operativne kapacitete. Također razvijena je i suradnja s FRONTEX-om (Europska agencija za graničnu i obalnu stražu), posebice u dijelu obuke kroz razmjenu policijske prakse, obuke za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama, ljudskim pravima i sl.  Zaštitom hrvatskih granica Ministarstvo unutarnjih poslova prvenstveno štiti građane Republike Hrvatske i ostalih država članica Europske unije, ali isto tako štiti i prava svih osoba koje se zateknu na njezinu teritoriju, posebno vodeći računa o ranjivim skupinama. Migracije su fenomen s kojim ćemo se u budućnosti sve više susretati i koji neće nestati, stoga će jedna od prioritetnih zadaća policije i u budućnosti biti usmjerena na održavanje sigurnosti i stabilnosti državne granice uz provođenje zakonitih, održivih i kontroliranih migracija s ciljem zaštite sigurnosti svih građana Republike Hrvatske.

Isusovačka služba za izbjeglice je neprofitna humanitarna udruga čije je poslanje pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i drugih nasilno raseljenih osoba. Udruga je dio mreže međunarodne humanitarne organizacije Jesuit Refugee Service (JRS) osnovane 1980. godine. U Hrvatskoj aktivno djeluje od 1993. godine brinući se za potrebe i prava izbjeglica, prognanika i drugih nasilno raseljenih osoba koji su iz svog mjesta boravka morali pobjeći pred ratom ili progonom. Od 2010. posebno se posvećujemo potrebama osoba koje u Hrvatsku stižu iz afričkih ili azijskih zemalja kao tražitelji azila bježeći od progona i rata u potrazi za sigurnošću i zaštitom. JRS Hrvatska je dio JRS SEE -  Kosovo, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina.

Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) kontinuiranim aktivnostima, tečajevima hrvatskog jezika, susretima izbjeglica i poslodavaca, pružanjem podrške i savjetovanjem u Centru za integraciju izbjeglica SOL ulaže trud i napore u proces uključivanja izbjeglica na tržište rada, što je već urodilo plodovima na korist izbjeglica, poslodavaca i lokalne zajednice – i za taj rad JRS, kao nevladina organizacija, ne dobiva financijsku potporu sustava.

Trenutno imaju u provedbi 4 projekta: Edukacijom do bolje integracije azilanata financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda ESF, Europska platforma integracijskih gradova – EPIC financiran iz Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) , Dječji kutak u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu financiran sredstvima CFS - Child Friendly space donator UNICEF i  TrAZILica – socijalna inkluzija i jačanje konkurentnosti azilanata na tržištu rada u RH također financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda ESF.

 

Comments are closed.