Trgovanje emisijama: Podaci za 2014. ukazuju na smanjenje emisija

Prema podacima iz registra Unije procjenjuje se da su emisije stakleničkih plinova iz postrojenja koja sudjeluju u sustavu EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS) prošle godine pale za otprilike 4,5 %. EU ETS obuhvaća više od 11 000 elektrana i proizvodnih postrojenja u 28 država članica EU-a, Lihtenštajnu, Norveškoj i na Islandu, kao i emisije zračnih prijevoznika koji lete između europskih zračnih luka.

Ovjerene emisije stakleničkih plinova iz stacionarnih postrojenja 2014. iznosile su 1812 milijuna tona ekvivalenta CO2, što je otprilike 4,5 % manje nego 2013. Kumulativni višak emisijskih jedinica malo je smanjen 2014. s otprilike 2,1 milijarde na otprilike 2,07 milijardi eura. Količine za dražbu 2014. smanjene su za 400 milijuna emisijskih jedinica zbog početka provedbe mjere preraspodjele, kojom se odgađa dražba tih jedinica.

Razina usklađenosti trgovačkih društava s pravilima EU ETS-a i dalje je visoka. Manje od 1 % postrojenja koja su prijavila emisije za 2014. nije predalo emisijske jedinice koje obuhvaćaju sve njihove emisije do roka 30. travnja 2015. Ta su postrojenja obično mala i zajedno su proizvela manje od 0,5 % emisija obuhvaćenih EU ETS-om. Prema podacima iz registra, mali broj postrojenja, koja su zajedno proizvela manje od 0,2 % emisija u prethodnoj godini, nije prijavilo svoje emisije iz 2014. do 30. travnja 2015.

U skladu s Direktivom EU-a o trgovanju emisijskim jedinicama svi komercijalni i nekomercijalni operateri zrakoplova sa znatnim emisijama odgovorni su za svoje emisije od letova unutar Europskoga gospodarskog prostora (EGP) u razdoblju 2013. – 2016. Provjerene emisije CO2 iz zrakoplovnih djelatnosti između zračnih luka unutar EGP-a iznosile su 54,9 milijuna tona CO2 2014., što je rast od 2,8 % u usporedbi s 53,4 milijuna tona CO2 2013. Razina usklađenosti s pravilima EU ETS-a visoka je: operateri zrakoplova odgovorni za 99 % emisija iz zračnog prometa obuhvaćenih EU ETS-om ispunjavaju zahtjeve. To uključuje više od 100 komercijalnih operatera zrakoplova smještenih izvan EU-a koji obavljaju letove unutar EGP-a.

Vrijednost ukupnog broja međunarodnih jedinica razmijenjenih za emisijske jedinice od uvođenja razmjene u ožujku 2014. iznosi 388,44 milijuna eura. Od toga su 195,91 milijuna ovjerena smanjenja emisija (CER-ovi), a 192,53 milijuna jedinice smanjenja emisija (ERU-ovi). Razmijenjeni CER-ovi i ERU-ovi potječu od projekata koji se odvijaju u ograničenom broju zemalja, pa gotovo 77 % razmijenjenih CER-ova potječe iz Kine, a gotovo 77 % ERU-ova od projekata u Ukrajini.

U okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama, postrojenja moraju registrima država članica dostavljati svoje podatke o provjerenim emisijama za svaku godinu. Ti su podaci za 2014. javno dostupni na stranici Dnevnika transakcija Europske unije (EUTL). U EUTL-u su prikazani i podaci o usklađenosti od 4. svibnja 2015. uz informacije o tome jesu li postrojenja ispunila svoje obveze predavanja količina emisijskih jedinica koje odgovaraju količinama provjerenih emisija od prošle godine.

Više o ovoj temi pogledajte ovdje

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4987_hr.htm

Comments are closed.