Terorizam u EU-u: Napadi, stradanja i uhićenja

Terorističke prijetnje promijenile su se zadnjih nekoliko godina. Od napada na novinare časopisa “Charlie Hebdo” u Parizu 2015. bilježi se povećan broj terorističkih napada u Europi. Takve napade inspirirani vjerskim uvjerenjima izvršavali su pripadnici tzv. Islamske države ili u ime IS-ove ideologije i retorike.

Teroristički napadi u brojkama

U 2017. 62 ljudi ubijeno je u 33 teroristička napada u EU-u u usporedbi s 135 smrtnih slučajeva u 13 napada u 2016, prema brojkama Europola. U obje godine samo 10 napada smatra se „izvršenima“ od strane nacionalnih vlada jer su počinitelji ostvarili ciljeve. U 2017. mnogo je više napada prekinuto i spriječeno (23) u usporedbi s 2016. (tri).

U 2015. broj smrtnih slučajeva zbog terorističkih napada bio je najveći - 150 ljudi, što je bio strmi uspon od četiri slučaja u 2014. U 2017. napadi su bili mnogo manje smrtonosni. 

Stanje u 2017.

Od 33 napada, 10 se smatra „izvršenim“, 12 nije ostvarilo svoje ciljeve, a 11 je prekinuto - većinom u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Smrtno je stradalo 62 ljudi: 35 Britanaca, trojica Francuza, dvoje Finaca i jedna osoba iz  Njemačke. Ozlijeđeno je 819 osoba.

Ukupno je 705 osoba uhićeno u 18 država članica (373 u Francuskoj) pod sumnjom da su bile upletene u terorističke aktivnosti.

Suradnja u EU-u donosi rezultate

Pojačana suradnja između država članica s dijeljenjem informacija pomogla je u sprječavanju napada i ograničenju njihovog dosega. „Planovi se otkriju ranije jer alate za obavještajnu službu i policiju koristimo mnogo točnije,“ kaže Manuel Navarrete, ravnatelj Europolovog centra za terorizam. Prema njemu, jedna od prijetnji su ljudi koji su uhićeni zbog veza sa tzv. „stranim borcima“ i koji će uskoro biti pušteni iz pritvora. Međutim, počinitelji većine napada su „domaći teroristi radikalizirani u zemlji boravka“ bez da su ikad putovali u sukobljena područja.

„I dalje imamo  ljude koji se vraćaju iz zemalja kao što je Irak, ali brojke su jako niske 2017.“ kaže šef centra za terorizam.

Teroristi ne koriste migrantske rute

Europol nema dokaza da teroristi sustavno koriste rute migranata, ali postoje „određeni teroristi“ koji pokušavaju koristiti migracije kako bi legalno ušli u EU-a. Suradnja sa zemljama kao što su Grčka i  Italija je zbog toga pojačana.

Infografika: EU mjere protiv terorizma

Comments are closed.