Što Europska komisija poduzima za ublažavanje pandemije COVIDA-19?

COVID-19 predstavlja ozbiljnu opasnost po javno zdravlje građana, društava i gospodarstava s oboljelima u svim državama članicama. Također značajno utječe i na gospodarstvo EU-a. Komisija stoga danas predstavlja trenutačan odgovor u svrhu ublažavanja socioekonomskog učinka epidemije COVIDA-19, s naglaskom na europskom koordiniranom odgovoru.

Europska komisija poduzima izvanredne mjere za zaštitu zdravlja svojih građana. Osiguranje protoka osnovnih dobara i usluga na unutarnjem tržištu jedini je način da se spriječi nestašica medicinske opreme ili hrane. Jedinstveno tržište ključni je instrument europske solidarnosti. I sve države članice sudjeluju u razgovoru kako bi zajedničkim snagama riješili taj problem, kao Unija.

Utvrđuju se smjernice kojima se utvrđuju načela za učinkovito upravljanje granicama radi zaštite zdravlja, uz očuvanje integriteta unutarnjeg tržišta. Osobe koje su potencijalni nositelji COVID-19 trebale bi imati pristup odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi, bilo u zemlji dolaska ili u zemlji polaska, uz koordinaciju tih zemalja. Slobodan protok roba također je ključan za njihovu dostupnost. To je posebno važno za osnovna dobra kao što su zalihe hrane, uključujući stoku, te neophodnu medicinsku i zaštitnu opremu.

Komisija će radi ublažavanja posljedica pandemije upotrijebiti sve instrumente koji su joj na raspolaganju:

  • osiguravanje opskrbe zdravstvenih sustava očuvanjem cjelovitosti jedinstvenog tržišta te proizvodnih i distribucijskih vrijednosnih lanaca,
  • potpora za građane kako bi se izbjegao nerazmjeran utjecaj na prihode i radna mjesta te trajni učinak krize,
  • potpora za poduzeća i osiguravanje likvidnosti financijskog sektora kako bi mogao podržavati gospodarstvo i
  • omogućavanje koordiniranog odgovora država članica u okviru državnih potpora i Pakta o stabilnosti i rastu.

Općenito, mjere kontrole ne bi smjele uzrokovati ozbiljne poremećaje u lancima opskrbe, osnovnim uslugama od općeg interesa, nacionalnim gospodarstvima te gospodarstvu EU-a u cjelini.

Comments are closed.