Registrirane tri nove inicijative

Prije nekoliko dana, Europska komisija je odlučila registrirati tri nove europske građanske inicijative: „Cijenom ugljika protiv klimatskih promjena”, „Poduprimo znanstveni napredak: usjevi su važni!” i „Europa bez plastike!”. Cilj inicijative „Cijenom ugljika protiv klimatskih promjena” je uvesti najnižu cijenu za emisije CO2, ukinuti postojeći sustav besplatnih emisijskih jedinica za onečišćivače EU-a i uvesti mehanizam granične prilagodbe, pri čemu će se dodatni prihodi ostvareni određivanjem cijene ugljika koristiti za financiranje „europskih mjera politike za poticanje štednje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije te za smanjenje oporezivanja nižih dohodaka.

Što se tiče inicijative „Poduprimo znanstveni napredak: usjevi su važni!” organizatori inicijative izjavili su da je Direktiva 2001/18/EZ o genetski modificiranim organizmima „zastarjela” i zatražili su reviziju pravila o novim tehnikama uzgoja bilja iz te direktive kako bi se olakšao „postupak odobravanja za proizvode dobivene novim tehnikama uzgoja bilja”. Na temelju Ugovora EU-a Europska komisija može poduzeti pravne mjere u području unutarnjeg tržišta i odobravanja proizvoda. Komisija stoga smatra inicijativu pravno dopuštenom i odlučila ju je registrirati. Inicijativa će se registrirati 25. srpnja 2019., čime će započeti jednogodišnji proces tijekom kojega će organizatori prikupljati potpise potpore.

Organizatori inicijative „Europa bez plastike!” pozivaju „Europsku komisiju da revidira Direktivu o utjecaju određenih plastičnih proizvoda na okoliš radi zabrane svih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu u Europi.” Cilj je inicijative zabrana „svih vrsta plastičnih ambalaža i plastičnih boca do 2027. kako bi se mogle uvesti konkretne mjere kojima će se omogućiti poštovanje ograničenosti naših resursa.”

Inicijativa  „Pravo EU-a, prava manjina i demokratizacija španjolskih institucija” proglašena je nedopuštena, te nije registrirana.

Comments are closed.