Presjek rada EDIC Karlovac u 2019. godini

Još jedna godina je iza nas. U ovom članku donosimo pregled aktivnosti koje smo provodili u svrhu informiranja, promocije i komunikacije važnih ciljeva koje smo si u godini koja je iza nas stavili kao prioritete. Naglasak u 2019. godini bio je na parlamentarnih izborima i prvi dio godine najviše smo se bavili promocijom kampanje #ovajputglasam kojom smo željeli privući što više birača na izbore a posebno smo se koncentrirali na „first – time- voterse“ odnosno mlade koji prvi puta imaju pravo glasa. U tu svrhu organizirali smo debatu za mlade u Karlovcu i u istoj takvoj jednoj sudjelovali u Čakovcu. Tema debata bila je politička participacija s naglaskom na izbore za Europski Parlament u kojima se raspravljalo o svim važnim pitanjima vezano na tu temu. Osim toga, neposredno prije održavanja izbora imali smo info štand sa promotivnim materijalima na kojem smo informirali građane o izborima te pravima za koja se bore njihovi zastupnici u EU parlamentu.

U drugom dijelu godine više smo se posvetili EU&ME kampanji, kojom smo promicali vrijednosti i pogodnosti koje EU  pruža svojim građanima. Kroz filmove koje promiču EU vrijednosti i pogodnosti razvili smo dijalog s mladima u srednjim školama te im ukazali na vrijednosti i pogodnosti koje pruža EU.

Nismo zanemarivali ni ostale aktivnosti, pa smo tako već tradicionalno u svibnju obilježili Dan Europe, organizirali dan otvorenih vrata za svu zainteresiranu javnost,  a u lipnju smo organizirali i predavanje na temu volonterske službe gdje su volonteri iz drugih zemalja približili mladima na koji način mogu aktivno sudjelovati kao volonteri. Obilježen je i tjedan mobilnosti u rujnu te smo sudjelovali i na sajmu udruga kako bi također ljude informirali o ovom projektu.

U suradnji sa Predstavništvom Europske komisiju u RH te Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije kao nositeljem projekta organizirali smo veliki događaj pod nazivom „MerKAsur“. Povodom potpisivanja povijesnog sporazuma između EU i MERCOSUR-a, EDIC Karlovac želio je informirati svu zainteresiranu javnost o prednostima koje donosi ovaj sporazum, predstaviti izvoznike i potencijalne izvoznike s područja Karlovačke županije kojima se ovim sporazumom otvaraju prilike te okruglim stolom na kojem su sudjelovali stručnjaci iz ovog područja upoznati koje prednosti ovaj sporazum donosi za poduzeća i pojedince. Događaj je bio prilika da se ugosti i voditelj Predstavništva Europske komisije u RH – G. Ognian Zlatev te da ga se ujedno upozna i s radom EDIC Karlovac.

U studenom smo uz promociju EU&ME kampanje održali i radionici „Iskoristi i očisti“ kojom smo željeli kod najmlađih osnovnoškolaca pobuditi svijest o očuvanju okoliša te pametnom gospodarenju otpadom. Već tradicionalno također smo bili koordinator među školama u razmjeni božićnih ukrasa sa drugim zemljama članicama Europske unije.

Godinu smo završili događajem EDIC Karlovac Božićna čarolija. Tim događajem na jedan kreativan i zanimljiv način pokušali smo djecu osnovnih škola navesti na istraživanje o božićnim običajima zemalja Europske unije te da navedena istraživanja izrade u obliku plakata. Održan je nagradni natječaj plakata sa božićnim običajima EU te su najzanimljiviji i najkreativniji plakati nagrađeni. Osim toga u sklopu događaja organizirana je radionica na temu „Očisti svoj okoliš“ kako bi se djecu upoznalo na koji način oni mogu pomoći pri očuvanju okoliša i energetskoj učinkovitosti.  Svrha ove radionice ujedno je bila i promocija i najava ovih pitanja kojima će se više baviti sljedeći godine s obzirom na Europski zeleni plan kao jedan od prioriteta Europske komisije.

 

Comments are closed.