Potpisana deklaracija o kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi u Europi

U lipnju 2019. godine, Europska komisija je u Bukureštu uz  sudjelovanje država članica Belgije, Njemačke, Italije, Luksemburga, Malte, Nizozemske i Španjolske potpisala deklaraciju o kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi u Europi s ciljem zajedničkog istraživanja i unaprjeđenja kvantne komunikacije idućih 10 godina. Države potpisnice se obvezuju da će zajedno s Europskom komisijom raditi na planu koji će istražiti prednosti i izvedivost QCI u Europi.

Cilj ove deklaracije je razvijanje kvantnog interneta koji povezuje računala, simulatore i senzore putem kvantnih komunikacijskih mreža. Takve mreže funkcioniraju na način da se osim protoka čestica, tj. energije sitnih fotona prenosi i spregnuto kvantno stanje, čime se dobiva bitno veća brzina prijenosa podataka i više prostora za pohranu podataka.

Ovaj potpisani plan sastoji se od dvije komponente:

  • zemaljska komponenta - koristi postojeća mrežna komunikacijska vlakna koja povezuju strateške stranice na nacionalnoj i prekograničnoj razini
  • svemirska komponenta - pokriva velike udaljenosti na području cijele Europske unije i na drugim kontinentima.

Temeljna namjena kvantne komunikacijske infrastrukture je borba protiv prijetnji sigurnosti na internetu i zaštita sigurnosti podataka, što je danas jedan od najvećih problema. Kvantni internet i računalstvo mogli bi riješiti probleme koji su i najnaprednijim računalima danas nerješivi.

Četiri su osnovne zadaće QCI plana:

  • integrirati kvantnu kriptografiju u kritične komunikacijske sustave na temelju mreža optičkih vlakana
  • kombinirati zemaljsku i satelitsku komponentu za široku pokrivenost
  • uvesti druge usluge i aplikacije (poput zaštite mreža podataka za zdravstvo ili e-glasovanje)
  • postati temelj infrastrukture za kvantni Internet.

Comments are closed.