Plastika za jednokratnu upotrebu: novim pravilima EU-a do smanjenja otpada u moru

S obzirom na sve veću količinu štetnog plastičnog otpada u oceanima i morima, Europska komisija predlaže nova pravila na razini EU-a usmjerena na deset plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji čine najveći dio otpada na europskim obalama i u morima te na izgubljen i odbačen ribolovni alat.

Različite mjere za različite proizvode

Nakon uvođenja mjera za rješavanje problema plastičnih vrećica 2015. 72% Europljana izjavljuje da su smanjili korištenje plastičnih vrećica (Eurobarometar). EU će svoju pozornost sada usmjeriti na deset jednokratnih plastičnih proizvoda i ribolovni alat koji zajedno čine 70 posto morskog otpada u Europi. Novim pravilima uvodi se sljedeće:

  • zabrana određenih plastičnih proizvoda: u slučajevima u kojima postoje lako dostupne i cjenovno pristupačne alternative, na tržištu će se zabraniti jednokratni plastični proizvodi. Zabrana će se odnositi na plastične štapiće za uši, pribor za jelo, tanjure, slamke, štapiće za miješanje pića i držače za balone. Svi će se ti proizvodi ubuduće morati proizvoditi od održivijih materijala. Jednokratni spremnici za napitke u kojima se koristi plastika bit će dopušteni na tržištu samo ako imaju čepove i poklopce koji se ne skidaju
  • ciljevi smanjenja upotrebe: države članice morat će smanjiti upotrebu plastičnih spremnika za hranu i čaša za napitke. To mogu učiniti donošenjem nacionalnih ciljeva smanjenja, ponudom alternativnih proizvoda na prodajnim mjestima ili zabranom dijeljenja jednokratnih plastičnih proizvoda bez naplate
  • obveze za proizvođače: proizvođači će sudjelovati u troškovima gospodarenja otpadom i čišćenja te mjera za jačanje osviještenosti u vezi s korištenjem spremnika za hranu, ambalažnih vrećica i omota (npr. za čips i bombone), spremnika i čaša za napitke, duhanskih proizvoda s filtrima (npr. opušaka), vlažnih maramica, balona i laganih plastičnih vrećica. Industrija će dobiti i poticaje za razvoj manje onečišćujućih alternativa za te proizvode
  • ciljevi prikupljanja: države članice morat će do 2025. organizirati prikupljanje 90 posto jednokratnih plastičnih boca za napitke, primjerice putem programa povratne naknade
  • zahtjevi za označavanje: na određenim proizvodima bit će obvezne jasne i standardizirane oznake u kojima se navodi kako proizvod treba odložiti u otpad, kakav negativan utjecaj proizvod ima na okoliš i postoji li u proizvodu plastika. To će se odnositi na higijenske uloške, vlažne maramice i balone
  • mjere jačanja osviještenosti: države članice morat će osvijestiti potrošače o negativnom učinku bacanja jednokratne plastike i ribolovnog alata te o dostupnim sustavima ponovne uporabe i mogućnostima gospodarenja otpadom za sve navedene proizvode.

Prijedlozi Komisije sada se dostavljaju na donošenje Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija poziva te institucije da prijedloge smatraju prioritetima te da Europljanima ponude konkretne rezultate prije izbora u svibnju 2019.

 

Comments are closed.