Plan ulaganja za održivu Europu

Europski zeleni plan jedan je od prioriteta Europske komisije u 2020. godina te je Europska unija odlučna u namjeri da do 2050. postane prvi klimatski neutralan blok u svijetu. Navedeno je moguće samo znatnim ulaganjima EU-a, nacionalnog javnog sektora i privatnog sektora. Pred nekoliko dana predstavljen je Plan ulaganja za održivu Europu plan koji sadrži ulaganja za europski zeleni plan kojim će se mobilizirati javna ulaganja i pomoći u privlačenju privatnih sredstava putem financijskih instrumenata EU-a, osobito programa InvestEU. Ukupne investicije iznositi će najmanje bilijun eura.

Sve države članice, regije i sektori doprinijeti će tranziciji, dok će pojedinim regijama to biti teže te će prolaziti duboku gospodarsku i socijalnu preobrazbu. Prilagođena financijska i praktična potpora za pomoć radnicima i generiranje potrebnih ulaganja u ta područja regulirati će se mehanizmom za pravednu tranziciju

Ovim planom mobilizirati će se sredstva EU-a i stvoriti okvir za olakšavanje i stimuliranje javnih i privatnih ulaganja koja su potrebna za tranziciju prema klimatski neutralnom, zelenom, konkurentnom i uključivom gospodarstvu. Plan se sastoji od tri dimenzije:

  • Financiranje: mobiliziranje održivog ulaganja u vrijednosti od najmanje bilijun eura. Za djelovanja u području okoliša i klime izdvojit će se dosad najveći iznos iz proračuna EU-a, što bi trebalo privući i privatna ulaganja. U ovoj dimenziji glavnu ulogu imat će Europska investicijska banka
  • Pogodni uvjeti: uključivati će poticaje za privlačenje i preusmjeravanje ulaganja iz javnog i privatnog sektora. EU će pomoći ulagateljima tako što će davati prednost održivom financiranju, a javnim će tijelima olakšati održiva ulaganja poticanjem izrade zelenog proračuna i zelene javne nabave. Osim toga, pojednostavnit će postupke za odobravanje državne potpore za regije u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju.
  • Praktična potpora: Komisija će pomoći javnim tijelima i nositeljima projekata u planiranju, osmišljavanju i realizaciji održivih projekata.

Comments are closed.