Održan 1. međužupanijski caffe-Neka se i moj glas čuje! #ovajputglasam

Informacijski centar Europe Direct Čakovec u suradnji  s informacijskim centrom Europe Direct Karlovac održao je 25.3.2019., 1. međužupanijski EU Caffe pod nazivom „Neka se i moj glas čuje!“ #ovajputglasam, debatu maturanata Gimnazije Josipa Slavenskog i Gimnazije Karlovac o važnosti glasovanja, te o njihovom  aktivnom sudjelovanju i odlučivanju  u politici i  društvu.  Debata se održala u Gimnaziji Josipa Slavenskog u Čakovcu. EU caffe otvorio je župan Međimurske županije Matija Posavec, rekavši kako Europska unija kao zajednica zemalja ne smije biti cilj, već prilika i sredstvo za ostvarivanje bolje kvalitete života.

Središnja tema ove debate bila je politička participacija s naglaskom na izbore za Europski Parlament. Raspravljalo se o aktualnim temama kao što su: pitanja ravnopravnosti spolova u politici, politička participacija građana u dijaspori, pitanja nacionalnih manjina i ruralnih područja u političkoj participaciji, pitanje političke participacije mladih i osoba starije dobi te pitanje o uvođenju obaveznog glasanja i sustava e-glasanja. Posebno žustra rasprava vodila se na temu pitanje ravnopravnosti spolova u politici te političkoj participaciji građana u dijaspori. Maturanti čakovečke i karlovačke gimnazije pokazali su i koliko su informirani te koliko prate teme vezane uz politiku i Europsku Uniju.

Na kraju rasprave je zaključeno da se kroz edukaciju o EU izborima i glasovanje, motivira i potakne sve one koji  su nezainteresirani i politički apatični  da  prepoznaju  svoju ulogu u oblikovanju politike dajući svoj glas opciji koju smatraju da će donijeti najbolje odluke za njihovu budućnost. Nakon završene debate, predstavnici Ureda za informiranje Europskog Parlamenta u Hrvatskoj, održali su predavanje o Europskim izborima te su animirali djecu u raspravama o prednostima EU, prednostima izlaska na glasanje te ih poticali na kreativnost u animiranju svojih vršnjaka da izađu na izbore.

Dio atmosfere sa debate možete pogledati u nastavku. Više informacija također je dostupno na Facebook stranici Europe Direct Karlovac #ovajputglasam

Više o kampanji za Europske izbore saznajte  ovdje

Comments are closed.