Od kolovoza do listopada – Dani europske baštine

Baština svakog područja se sastoji od objekata i mjesta, značenja i upotrebe koju im ljudi pridaju i vrijednosti koje predstavljaju. Dani europske baštine, koje je Vijeće Europe pokrenulo 1985., konkretan su primjer podupiranja vrijednosti kulture i baštine na našem kontinentu, koje su ključne za procvat ljudskih prava i vladavine zakona. Oni su prilika za poticanje sudjelovanja javnosti kao čina demokratskog građanstva, jačanja zajedničkog identiteta na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Vijeće Europe posvećeno je održivom razvoju koji čuva i štiti lokalnu baštinu, poboljšava okoliš i također povezuje mlade Europljane s projektima zaštite i obnove.

Dani europske baštine razvijaju i jačaju osjećaj pripadnosti i odgovornosti za baštinu, podvlačeći važnost ljudskih prava i demokracije. Dani europske baštine održavaju se diljem Europe od kolovoza do listopada. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Europske komisije i Vijeća Europe od 1999. koja se podupire u okviru programa Kreativna  Europa. Ove godine središnja tema je Umjetnost i zabava u sklopu čega će se organizirati 70000 događanja. Dani europske baštine najveća su kulturna manifestacija u Europi koja za cilj ima prikazivanje vrijednosti naše zajedničke baštine i naglasiti važnost njezina očuvanja za sadašnje i buduće naraštaje. Aktivnosti koje će se organizirati među ostalim uključuju festivale, izložbe, obrtničke radionice, konferencije i turneje, a posjetitelji i gosti iz Europe i svijeta imat će priliku zabaviti se i uživati u kulturnoj baštini na lokalnim, nacionalnim i europskim pozornicama, u okviru uličnih priredbi,  u  koncertnim  dvoranama,  tradicionalnim kazalištima i muzejima, kinima te na društvenim mrežama. Dani europske baštine predstavljaju priliku da se europski građani povežu s vlastitim kulturnim naslijeđem.

Comments are closed.