Novi kodeks ponašanja kojim se jačaju pravila etičkog ponašanja članova Komisije

european-union-1328255_960_720

Europska komisija službeno je donijela novi kodeks ponašanja članova Europske komisije koji je predsjednik Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije.

Moderniziranim pravilima utvrđuju se novi standardi etičkog ponašanja u Europi. Osim što sadržava raniji predsjednikov prijedlog o produženju razdoblja mirovanja sa sadašnjih 18 mjeseci na dvije godine za bivše povjerenike te na tri godine za predsjednika Komisije, novim kodeksom ponašanja uspostavljaju se i viši etički standardi te uvode jasnija pravila i viši stupanj transparentnosti u više područja. Osniva se i neovisni etički odbor veće važnosti kojim se zamjenjuje postojeći ad hoc etički odbor, kako bi se osnažio nadzor i osiguralo pružanje savjeta o etičkim standardima.

Novim kodeksom ponašanja članova Komisije posebno se uvode sljedeća poboljšanja:

  • Aktivnosti po isteku mandata: Novim kodeksom ponašanja produžuje se razdoblje mirovanja sa sadašnjih 18 mjeseci na dvije godine za bivše povjerenike te na tri godine za predsjednika Komisije. Tijekom razdoblja mirovanja, bivši članovi Komisije trebaju obavijestiti Komisiju prije stupanja na novo radno mjesto. Uvode se i ograničenja za njihovo bavljenje nekim aktivnostima, kao što je lobiranje članova ili osoblja Komisije.
  • Sprečavanje sukoba interesa: U novom kodeksu ponašanja prvi se put definira pojam „sukob interesa” i utvrđuje načelo da povjerenici trebaju izbjegavati ne samo situacije u kojima postoji sukob interesa, nego i situacije koje bi se mogle protumačiti kao sukob interesa. Ako bivši povjerenici namjeravaju raditi u područjima koja su povezana s njihovim ranijim poslovima, najprije se trebaju posavjetovati s neovisnim etičkim odborom. Odluke Komisije i mišljenja odbora o tim odlukama odsad će se objavljivati.
  • Financijski interesi: Uvode se i stroža pravila o financijskim interesima povjerenika. Povjerenici će biti dužni prijaviti ulaganja u iznosu većem od 10 000 EUR bez obzira na to postoje li dvojbe o mogućem sukobu interesa. U slučaju sukoba interesa zbog određene imovine povjerenika, predsjednik će moći zatražiti njezinu prodaju ili otvaranje diskrecijskog trusta za tu imovinu. Povjerenici bi, kao i dosada, početkom svake godine trebali ažurirati svoje izjave.
  • Transparentnost i odgovornost: Povjerenici su najbolji ambasadori Europske unije u svim državama članicama i u cijelome svijetu i upravo zbog toga ih predsjednik Juncker potiče na putovanja. Njihova putovanja, međutim, moraju biti što ekonomičnija. Informacije o troškovima putovanja povjerenika objavljivat će se svaka dva mjeseca. Prva objava planirana je za kraj veljače 2018.
  • Provedba pravila: Kolegij će pri primjeni kodeksa surađivati s novim osnaženim neovisnim etičkim odborom, koji će moći dati savjet o svim etičkim pitanjima i preporuke u vezi s kodeksom. U slučaju povrede kodeksa koju ne bi bilo opravdano uputiti na rješavanje Sudu Europske unije, Komisija može izreći i objaviti opomenu. To je novost koju je Junckerova Komisija nedavno primijenila i koja će odsad biti dio novih pravila.
  • Povjerenicima se dopušta sudjelovanje na izborima za zastupnike u Europskom parlamentu bez obveze uzimanja dopusta: Iako je dio izmijenjenog kodeksa ponašanja, prijedlog predsjednika Junckera iz studenoga 2016. počet će se primjenjivati kada se Europski parlament složi s ažuriranim Okvirnim sporazumom između Europskog parlamenta i Komisije. Glasanje u Europskom parlamentu zakazano je za 7. veljače.

Kodeks ponašanja povjerenika iz 2018.

Comments are closed.