Novi instrument EU za očuvanje radnih mjesta -SURE

SURE je akronim od „Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency“ (Potpora za ublažavanje opasnosti od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji). Instrument SURE jedan je o vrjednijih instrumenata EU u ovoj pandemiji uzrokovanoj virusom COVID-19. On predviđa 100 milijardi eura za program potpore za skraćeno radno vrijeme, za koji će jamčiti sve zemlje članice. Svrha ovog instrumenta je očuvanje radnih mjesta koja su ugrožena zbog pandemije koronavirusa.

Riječ je o financijskoj potpori u obliku vrlo povoljnih zajmova EU-a zemljama članicama u visini od ukupno 100 milijardi eura. Ti zajmovi bi pomogli zemljama članicama da se bolje nose s izvanrednim povećanjem javnih troškova na očuvanju zaposlenosti, a bili bi namijenjeni za pokrivanje troškova koji su izravno vezani za nacionalne programe skraćenog radnog vremena ili s drugim mjerama koje su zemlje članice donijele primjerice za samozaposlene. To znači da je potrebno najprije donijeti program državnih potpore za skraćeno radno vrijeme na razini države članice i tek onda se može tražiti zajam za pokrivanje tih troškova. Prema podacima Komisije, sve zemlje članice imaju neki oblik programa za skraćeno radno vrijeme, koji su međusobno vrlo različiti.

Riječ je o instrumentu koji je sličan onome koje su koristile neke članice tijekom financijske krize iz 2008. godine, poput njemačkog programa Kurzarbeit. Prema tome modelu, država je plaćala dio radničkih plaća, što je omogućilo tvrtkama da zadrže radnike i smanje troškove za vrijeme krize. Nakon izbijanja pandemije koronavirusa, oko 470 tisuća njemačkih poduzeća zatražilo je državnu potporu u okviru takvog programa. U okviru toga programa, njemačka vlada pokriva dvije trećine plaće kojima poslodavci skrate radno vrijeme.

SURE bi omogućavao poduzećima u poteškoćama da privremeno skrate radno vrijeme svojim radnicima, a država radnicima isplaćuje plaću za one sate koje ne rade. To vrijeme koje ne rade radnici mogu iskoristiti za učenje novih vještina, koje će koristiti i njima i poslodavcu.

Comments are closed.