Nove pogodnosti za potrošače: Komisija jača prava potrošača u EU-u i provedbu

Europska komisija predlaže nove pogodnosti za potrošače kako bi osigurala da svi europski potrošači u potpunosti ostvaruju svoja prava prema zakonodavstvu Unije.

EU već ima neka od najjačih pravila o zaštiti potrošača u svijetu, no iz nedavnih slučajeva, kao što je Dieselgate, vidljive su poteškoće povezane s punom provedbom tih pravila u praksi. Novim pogodnostima za potrošače kvalificiranim će se tijelima omogućiti pokretanje reprezentativnih postupaka u ime potrošača, a tijela za zaštitu potrošača u državama članicama dobit će veće ovlasti za izricanje sankcija. Ujedno će se proširiti zaštita potrošača na internetu, a u zakonodavstvu EU-a preciznije će se definirati zabrana dvojne kvalitete proizvoda kojom se zavaravaju kupci.

Nove pogodnosti za potrošače donose:

  1. Jačanje prava potrošača na internetu
  • Više transparentnosti na internetskim portalima za prodaju
  • Transparentniji rezultati pretraživanja na internetskim portalima za prodaju
  • Transparentniji rezultati pretraživanja na internetskim portalima za prodaju
  1. Pružanje alata potrošačima za ostvarivanje njihovih prava i dobivanje naknade
  • Reprezentativni postupak na europski način
  • Bolja zaštita od nepoštenih trgovačkih praksi
  1. Uvođenje djelotvornih sankcija za kršenje zakona EU-a o zaštiti potrošača
  2. Suzbijanje dvojne kvalitete potrošačkih proizvoda
  3. Poboljšanje uvjeta za poduzeća

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće raspravljat će o prijedlogu Komisije.

Nove pogodnosti za potrošače: Česta pitanja

Comments are closed.