Nova savjetodavna služba Komisije i Europske investicijske banke pomaže gradovima u planiranju ulaganja

Bucharest_(8272280073)

URBIS, što je akronim za Urban Investment Support (potpora za ulaganja u gradovima), pomagat će gradovima u planiranju ulaganja kako bi lakše ostvarili svoje strategije urbanog razvoja i dobili jednostavniji pristup financiranju.

Gradovi se suočavaju s posebnim problemima kad je riječ o pristupu financiranju. Pojedinačni projekti, primjerice u području socijalne uključenosti, revitalizacije urbanih područja ili energetske učinkovitosti, mogu za tržište biti previše rizični ili premali. Istodobno, i financiranje integriranih urbanih programa može biti problematično jer često obuhvaćaju nekoliko malih projekata u različitim sektorima. Naposljetku, i za gradove postoji granica u zaduživanju.

Cilj je URBIS-a pomoći gradovima u rješavanju tih specifičnih pitanja. URBIS će im pomoći pri kreiranju, planiranju i provedbi investicijskih strategija i projekata pružajući potpuno prilagođeno tehničko i financijsko savjetovanje koje uključuje inovativne mogućnosti financiranja. Cilj je omogućiti pokretanje dobrih projekata u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju, primjerice u području klimatske politike u gradovima.

Gradovi bilo koje veličine u svim državama članicama mogu podnijeti zahtjev za potporu URBIS-a putem internetske stranice koja se nalazi na platformi Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. 

URBIS će pomoći:

  • unaprijediti gradsku strategiju ulaganja pružanjem savjetovanja u pogledu strateškog planiranja, određivanja prioriteta i optimizacije programa i projekata ulaganja,
  • dovesti projekte i programe ulaganja do faze kad se za njih može tražiti potpora banaka, primjerice izradom analize potražnje ili pružanjem potpore financijskom strukturiranju te provjerom i doradom nacrta zahtjeva za financiranje,
  • istražiti mogućnosti financiranja u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), sredstava kohezijske politike (u okviru koje će se više od 100 milijardi EUR uložiti u gradska područja u razdoblju od 2014. do 2020.) ili ta dva instrumenta zajedno,
  • pružiti potporu u pripremnim aktivnostima za investicijske platforme i instrumente za kombiniranje izvora financiranja, biti poveznica s financijskim posrednicima i uspostaviti modele provedbe tih instrumenata,
  • razviti pristupe financiranju kojima je cilj rasteretiti općinske proračune i olakšati pristup financiranju za gradska poduzeća i privatna poduzeća koja pružaju komunalne usluge.

Plan EU-a za gradove: jedinstvena točka za gradove na internetskoj stranici Europske komisije

Comments are closed.