Nova pravila o zaštiti podataka

castle-979597_1280

Komisija je objavila smjernice kojima će se osigurati da se diljem EU-a od 25. svibnja neometano primjenjuju nova pravila o zaštiti podataka. Pokreće i novi internetski alat namijenjen MSP-ovima.

Opća uredba o zaštiti podataka omogućava slobodan protok podataka čitavim jedinstvenim digitalnim tržištem. Na taj će se način bolje štititi privatnost građana Europe te jačati povjerenje i sigurnost potrošača, dok će se istodobno stvoriti nove prilike za poduzeća, posebno ona manja.

U smjernicama se podsjeća na glavne elemente novih pravila o zaštiti podataka:

  • diljem kontinenta primjenjuje se jedan skup pravila, čime se poduzećima jamči pravna sigurnost, a građanima jednaka razina zaštite podataka u cijelom EU-u,
  • ista se pravila primjenjuju na sva poduzeća koja nude usluge u EU-u, čak i ako je njihovo sjedište izvan EU-a,
  • građani imaju veća i nova prava: ojačana su prava na informiranje, pristup i zaborav. Novo pravo na prenosivost podataka omogućava građanima da svoje podatke prebace iz jednog poduzeća u drugo. Na taj će se način stvoriti nove prilike za poduzeća,
  • veća zaštita protiv povrede podataka: poduzeće u kojem su uslijed povrede podataka ugroženi pojedinci mora obavijestiti tijelo za zaštitu podataka u roku od 72 sata,
  • stroga pravila i odvraćajuće kazne: sva tijela za zaštitu podataka imat će ovlast izricati kazne u iznosu do 20 milijuna EUR ili, u slučaju poduzeća, do 4 % njegova ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini.

Pripreme se odvijaju različitom brzinom u različitim državama članicama. U ovom su trenutku samo dvije države članice već donijele relevantno nacionalno zakonodavstvo. Države članice trebale bi ubrzati donošenje nacionalnog zakonodavstva i osigurati da su mjere u skladu s Uredbom. Trebale bi isto tako osigurati da su njihova nacionalna tijela opremljena potrebnim financijskim i ljudskim resursima kako bi se zajamčila njihova neovisnost i učinkovitost.

Komisija je za financiranje tijela za zaštitu podataka namijenila 1,7 milijuna EUR, a tim bi se sredstvima trebalo financirati i osposobljavanje stručnjaka u području zaštite podataka. Dodatnih je 2 milijuna EUR dostupno za potporu nacionalnim tijelima za podizanje razine osviještenosti među poduzećima, posebno MSP-ovima. 

Smjernice Komisije 

Comments are closed.