#NextGenerationEU – donesen proračun EU-a za oporavak

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen iznijela je 27. svibnja 2020. okosnicu plana oporavka koji će biti novi instrument za oporavak i otpornost. Instrumentom će se osigurati financijska potpora ulaganjima i reformama koje su ključne za trajni oporavak, poboljšanje gospodarske i socijalne otpornosti država članica te potpora zelenim i digitalnim tranzicijama. Bit će dostupan svim državama članicama, ali potpora će biti usmjerena na one koje su najviše pogođene i u kojima su potrebe za otpornošću najveće. Pomoći će im u borbi protiv sve većih razlika među državama članicama i pripremi gospodarstava za budućnost. Instrument za oporavak i otpornost bit će ključan dio europskog semestra. Države članice izradit će planove oporavka i otpornosti u okviru nacionalnih programa reformi. Predložen je proračun od 560 milijardi eura iz programa Next Generation EU (EU sljedeće generacije). Temeljit će se na instrumentu za dodjelu bespovratnih sredstava u vrijednosti do 310 milijardi EUR i kreditiranju do ukupno 250 milijardi eura.

Kao što je najavila predsjednica Ursula von der Leyen, Komisija predlaže novu inicijativu REACT-EU za povećanje kohezijske potpore državama članicama kako bi njihova gospodarstva postala otpornija i održivija u fazi oporavka. Programi kao što su Europski socijalni fond i Fond europske pomoći za najpotrebitije mogu se dodatno povećati korištenjem dijela dostupnih sredstava u iznosu od 55 milijardi eura. Osim neposrednog odgovora na krizu, kohezijska politika bit će ključna za osiguravanje uravnoteženog dugoročnog oporavka, izbjegavajući asimetrije i razlike u rastu među državama članicama i unutar njih. Komisija stoga prilagođava svoje prijedloge budućim programima kohezijske i socijalne politike kako bi pružila još veću potporu ulaganjima u oporavak, na primjer u otpornost nacionalnih zdravstvenih sustava, u sektore kao što su turizam i kultura, za potporu malim i srednjim poduzećima, mjerama za zapošljavanje mladih, obrazovanje i razvoj vještina te mjerama za suzbijanje siromaštva djece.

Komisija također jača mehanizam za pravednu tranziciju, ključni element europskog zelenog plana, kako bi se osigurala socijalna pravednost u prijelazu na klimatski neutralno gospodarstvo u najugroženijim regijama s velikom potrošnjom ugljena i visokim emisijama ugljika. Za više pojedinosti pročitajte Pitanja i odgovore o inicijativi REACT-EU-u, kohezijskoj politici nakon 2020. i Europskom socijalnom fondu +, informativne članke o kohezijskoj politici i socijalnim fondovima, priopćenje za medije o instrumentu javnog zajma za potporu zelenim ulaganjima u suradnji s Europskom investicijskom bankom i pitanja i odgovore o mehanizmu pravedne tranzicije.

Comments are closed.