Na ljetnim praznicima diljem Europe uživajte u svojim novim digitalnim pravima

Europljani će ovoga ljeta imati više digitalnih prava no ikad prije. Otkako je lani ukinuta naknada za roaming u Europskoj uniji, putnici mogu bez dodatnih troškova putovati sa svojim internetskim pretplatama na TV, filmove, sport i glazbu ili e-knjige. Osim toga, zahvaljujući vrhunskim pravilima o zaštiti podataka građani u cijeloj Europi imaju bolju kontrolu nad svojim osobnim podacima.

Digitalna prava koja su već u svakodnevnoj upotrebi

 • Od lipnja 2017. građani se mogu koristiti mobilnim telefonom na putovanju unutar EU-a jednako kao da su kod kuće, bez plaćanja dodatnih troškova. Otkad je EU ukinuo naknade za roaming, potrošnja u podatkovnom prometu povećala se više od pet puta, a ostvareno je i dva i pol puta više telefonskih poziva unutar EU-a i Europskog gospodarskog prostora.
 • Od travnja 2018. potrošači mogu i dok su na putovanju unutar EU-a pristupati uslugama internetskog sadržaja na koje su se pretplatili u svojoj matičnoj državi, uključujući filmove, serije i sportske emisije
 • U skladu s novim pravilima o zaštiti podataka, koja su na snazi u cijelom EU-a od 25. svibnja 2018., Europljani mogu sigurno prenositi svoje osobne podatke među različitim pružateljima usluga, kao što su oblak ili elektronička pošta. Svi građani imaju pravo znati je li došlo do curenja njihovih osobnih podataka, jesu li bili predmet hakerskog napada te kako se prikupljaju njihovi osobni podaci. Osim toga, zahvaljujući „pravu na zaborav” osobni podaci moraju se na zahtjev izbrisati ako poduzeće nema opravdanih razloga da ih čuva.
 • Naposljetku, u skladu s pravilima o mrežnoj neutralnosti koja se primjenjuju od proljeća 2016., svaki Europljanin ima pristup otvorenom internetu uz zajamčenu slobodu bez diskriminacije pri odabiru sadržaja, aplikacija, usluga i informacija po vlastitom izboru.

 Uskoro!

 • Od rujna Europljani će se za pristup javnim uslugama u cijelom EU-u sve više moći koristiti svojim nacionalnim elektroničkim osobnim iskaznicama (eID).
 • Od prosinca svi građani imat će pristup boljim i konkurentnijim uslugama pohrane i obrade podataka u EU-u i uživati u slobodnom protoku neosobnih podataka, čime će se dopuniti slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala. Poduzetnici će pak moći sami odlučiti gdje će u EU-u pohraniti i obrađivati sve vrste podataka.
 • Od 3. prosinca Europljani će, bez obzira na to gdje se nalazili u EU-u, moći kupovati na internetu bez neopravdane diskriminacije. Neće se morati brinuti o preusmjeravanju na drugo web-mjesto ili blokiranju samo zbog toga što su oni – ili njihova kreditna kartica – iz neke druge države članice.
 • Od iduće godine građani će moći lakše uspoređivati cijene dostave paketa, a cijene prekogranične dostave bit će povoljnije.
 • Dogovorena pravila o porezu na dodanu vrijednost za e-trgovinu omogućit će poduzetnicima da pitanja o prekograničnom PDV-u rješavaju na vlastitom jeziku, i to na jednom internetskom portalu.
 • Nedavno dogovoreni Europski zakonik elektroničkih komunikacija Europljanima će dati pravo na jednostavnije mijenjanje pružatelja internetskih i telekomunikacijskih usluga. Osim toga, moći će na mobilni telefon dobivati javna upozorenja u slučaju opasnosti. Novim pravilima osigurat će se i bolja te cjenovno pristupačnija povezanost u cijelom EU-u.
 • Ažurirana pravila za audiovizualne medije Europljanima će pružiti pravo na sigurno internetsko okruženje u kojem su zaštićeni od poticanja na nasilje, mržnju, terorizam, od dječje pornografije, rasizma i ksenofobije.

Jedinstveno digitalno tržište

Comments are closed.