Mjere pripravnosti za BREXIT

Kako je do povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. listopada 2019. ostalo je još osam tjedana, Komisija je u svojoj šestoj Komunikaciji o pripravnosti za Brexit  pozvala sve dionike u EU-27 da se pripreme za izlazak bez dogovora. Zbog nesigurnosti koja je i dalje prisutna u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu ratifikacije Sporazuma o povlačenju, koji je s Vladom Ujedinjene Kraljevine dogovoren u studenome 2018., te ukupne domaće političke situacije, izlazak bez dogovora 1. studenoga 2019. i dalje je moguć, iako nepoželjan ishod.

Europska komisija je upravo zbog toga, pred nekoliko dana objavila detaljan kontrolni popis kako bi poduzećima koja trguju s Ujedinjenom Kraljevinom olakšala završne pripreme. Da bi se poremećaji u trgovini sveli na najmanju moguću mjeru, svi sudionici u lancima opskrbe koji uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, bez obzira na to gdje im je sjedište, trebali bi biti svjesni svojih odgovornosti i potrebnih formalnosti u prekograničnoj trgovini. To se temelji na prethodnim komunikacijama i 100 obavijesti dionicima, kojima su obuhvaćeni brojni sektori.

Komisija je osim toga Europskom parlamentu i Vijeću predložila ciljane tehničke prilagodbe trajanja nekih izvanrednih mjera EU-a u području prometa za slučaju izlaska bez dogovora i predložila nastavak primjene u 2020. postojećih izvanrednih mjera za 2019. za sektor ribarstva i za potencijalno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u proračunu EU-a za 2020.

Što se tiče Fonda solidarnosti EU-a i Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji Komisija želi da budu dostupni za potporu poduzećima, radnicima i državama članicama na koje će izlazak bez dogovora najviše utjecati. Prijedloge moraju odobriti Europski parlament i Vijeće.

Komisija podsjeća da su svi dionici odgovorni za pripremu za sve moguće scenarije. S obzirom na to da je izlazak bez dogovora i dalje moguć ishod, Komisija svim dionicima svakako preporučuje da iskoriste dodatno vrijeme dobiveno produljenjem razdoblja iz članka 50. da provjere jesu li poduzeli sve mjere potrebne za pripremu za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

U kojim područjima su predložene prilagodbe te na koga će BREXIT najviše utjecati pročitajte na linku

Comments are closed.