Komisija predlaže učinkovitije donošenje odluka o socijalnoj politici

Pred nekoliko dana, Europska Komisija je pokrenula raspravu o tome kako učiniti donošenje odluka na razini EU-a učinkovitijim u socijalnom području.

Predsjednik Juncker najavio je sveobuhvatan pregled tzv. prijelaznih klauzula predviđenih Ugovorima EU-a, koje će omogućivati prelazak s jednoglasnosti na glasovanje kvalificiranom većinom pod određenim okolnostima.

Kao rezultat toga, već su usvojene tri Komunikacije: o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (rujan 2018.), o oporezivanju (siječanj 2019.) i o energetici i klimi (travanj 2019.). Komunikacija o prijelaznim klauzulama u socijalnoj politici četvrta je po redu.

Komisija sukladno tome, kao prvi korak predlaže da se razmotri mogućnost upotrebe prijelaznih klauzula kako bi se olakšalo donošenje odluka o nediskriminaciji. To bi pomoglo daljnjem razvoju jednake zaštite od diskriminacije. Korištenje prijelazne klauzule moglo bi se razmotriti i u bliskoj budućnosti kako bi se usvojile preporuke u području socijalne sigurnosti i socijalne zaštite radnika. To bi pomoglo u usmjeravanju procesa modernizacije i približavanje sustavu socijalne zaštite.

Prelaskom na glasovanje kvalificiranom većinom ne mijenja se tko će što učiniti. Opseg i uvjeti za ostvarivanje ovlasti EU ostaju netaknuti. Na primjer, države članice i dalje će biti odgovorne za utvrđivanje obilježja vlastitih sustava socijalne zaštite. Socijalni partneri će zadržati svoje kompetencije a tradicije nacionalnog socijalnog dijaloga ostaju netaknute. Aktivnost Unije i dalje će se usredotočiti na područja gdje je to potrebno i mogu donijeti jasne koristi, kako je predviđeno Ugovorima.

Kako bi se aktivirala prijelazna klauzula, u skladu s člankom 48. stavkom 7. Ugovora o Europskoj uniji, Europsko vijeće moralo bi odlučiti jednoglasno, bez prigovora nacionalnih parlamenata i uz pristanak Europskog parlamenta.

Više o prijelaznim klauzalama i odlukama Europske komisije na linku

Comments are closed.