Komisija pokreće razmatranje o svladavanju globalizacije

Nakon što je 1. ožujka predstavila svoju Bijelu knjigu o budućnosti Europe, Komisija objavljuje Dokument za razmatranje o svladavanju globalizacije.

Na temelju objektivne ocjene prednosti i nedostataka globalizacije ovim se dokumentom želi potaknuti rasprava o tome kako EU i njegove države članice zajednički mogu utjecati na globalizacijske procese, predviđajući buduće događaje i poboljšavajući živote Europljana.

U Dokumentu za razmatranje objektivno se sagledavaju učinci globalizacije na EU. Činjenica je da je globalizacija EU-u donijela velike koristi, ali isto tako i brojne izazove. Zahvaljujući globalizaciji stotine milijuna ljudi širom svijeta uspjele su se izdići iz siromaštva, a siromašnije zemlje uspjele su smanjiti svoj zaostatak. Iz perspektive EU-a globalna trgovina povećala je gospodarski rast: svaka dodatna milijarda EUR u izvozu podržava 14 000 radnih mjesta. Također, od jeftinijeg uvoza koristi imaju prvenstveno siromašnija kućanstva. No, te koristi nisu automatske niti su ravnomjerno raspoređene među našim građanima. Na Europu utječe i činjenica da druge zemlje s njom ne dijele iste standarde u područjima kao što su zapošljavanje, okoliš ili sigurnost, što znači da su europska poduzeća manje uspješna u tržišnom natjecanju s inozemnim pandanima samo na temelju cijene, što može dovesti do zatvaranja tvornica, gubitka radnih mjesta te pritisaka na radničke plaće i radne uvjete.

Međutim rješenje nije ni u protekcionizmu ni u politici nemiješanja (fr. laissez-faire). Dokazi izneseni u ovom dokumentu jasno pokazuju da globalizacija može biti korisna kada se njome upravlja na odgovarajući način. Europska unija mora osigurati bolju raspodjelu koristi od globalizacije surađujući s državama članicama i regijama te međunarodnim partnerima i drugim dionicima. Trebali bismo zajednički iskoristiti priliku da oblikujemo globalizaciju u skladu s vlastitim vrijednostima i interesima.

Dokumentom za razmatranje otvara se važna rasprava o tome kako Europa najbolje može svladati globalizaciju i odgovoriti na njezine prilike i izazove:

Na međunarodnoj razini dokument se usredotočuje na potrebu oblikovanja istinski održivog globalnog poretka utemeljenog na zajedničkim pravilima i zajedničkom programu. EU se uvijek zalagao za snažna i učinkovita „multilateralna” pravila globalne igre te bi ih trebao nastaviti razvijati radi rješavanja novih izazova i osiguravanja učinkovite provedbe. Primjerice, EU bi mogao tražiti donošenje novih propisa za stvaranje ravnopravnih uvjeta rješavanjem štetnih i nepoštenih praksi kao što su utaja poreza, državne subvencije ili socijalni damping. Učinkoviti instrumenti trgovinske zaštite i multilateralni sud za pitanja ulaganja mogli bi isto tako pomoći EU-u da odlučno nastupi protiv zemalja ili poduzeća koja se upuštaju u nepoštene prakse.

Na domaćoj razini dokument predlaže alate za zaštitu i osnaživanje građana snažnim socijalnim politikama i pružanjem potrebne potpore cjeloživotnom obrazovanju i osposobljavanju. Progresivnim poreznim politikama, ulaganjem u inovacije i odlučnim politikama socijalne skrbi može se pridonijeti pravednijoj preraspodjeli bogatstva. U međuvremenu, korištenjem strukturnih fondova EU-a za pomoć osjetljivim regijama i EU-ova Fonda za prilagodbu globalizaciji (vidi informativni članak o EU-ovu Fondu za prilagodbu globalizaciji) za pomoć u traženju zaposlenja za radnike koji su tehnološki višak može se pridonijeti ublažavanju negativnih učinaka.

Dokument za razmatranje o svladavanju globalizacije21471877400_b00ed703c2_b

Comments are closed.