Komisija objavila profil zdravlja zemalja članica

stetoskop-1380011301mp0

Profil zdravlja države članice kratak je prikaz stanja zdravlja njezina stanovništva te ključnih čimbenika rizika, uz sažetu ocjenu uspješnosti zdravstvenog sustava u toj zemlji s obzirom na njegovu učinkovitost, dostupnost i otpornost.

Samo preispitivanjem naših zdravstvenih sustava možemo osigurati da oni i dalje služe svojoj svrsi i pružaju skrb usmjerenu na pacijente. Taj zaključak proizlazi iz Profila zdravlja 28 država članica koje je Komisija objavila zajedno s popratnim izvješćem. U izvješćima je iznesena detaljna analiza zdravstvenih sustava država članica EU-a.

U popratnom izvješću izvodi se pet općih zaključaka:

  • Promicanje zdravlja i prevencija bolesti preduvjet su za uspostavu djelotvornijeg i učinkovitijeg zdravstvenog sustava. Potrebno je rješavati problem socijalne nejednakosti, na koji upućuju razlike u tretmanima ranog otkrivanja raka ili fizičkoj aktivnosti osoba s višim i nižim primanjima i razinom obrazovanja.
  • Kvalitetna primarna skrb učinkovit je vodič za pacijente u zdravstvenom sustavu, a usto pomaže izbjeći neadekvatno trošenje sredstava. Zbog neodgovarajuće primarne skrbi 27 % pacijenata traži pomoć na odjelu hitne službe. Samo u 14 država članica EU-a za konzultaciju kod specijalista potrebna je uputnica liječnika primarne skrbi; u devet drugih država za uputnicu postoje financijski poticaji.
  • Integriranom skrbi osigurava se cjelovita zdravstvena skrb za pacijente. Na taj se način izbjegava situacija kakva je trenutačno prisutna u gotovo svim zemljama EU-a, u kojima je skrb rascjepkana te se pacijenti sami moraju probijati kroz labirint zdravstvene skrbi.
  • Proaktivnim planiranjem i predviđanjem potreba za zdravstvenim djelatnicima jača se otpornost zdravstvenih sustava na buduće promjene. U zdravstvenom sektoru u EU-u radi 18 milijuna djelatnika, a do 2025. otvorit će se još 1,8 milijuna novih radnih mjesta. Zdravstvena tijela trebaju pripremiti svoje zaposlenike za predstojeće promjene, kao što su starenje stanovništva, višestruko obolijevanje, potreba za kvalitetnim politikama zapošljavanja, nove vještine i tehničke inovacije.
  • Pacijenti trebaju biti u središtu sljedeće generacije poboljšanih zdravstvenih podataka potrebnih za politiku i praksu. Digitalna transformacija u području zdravlja i skrbi pomaže u prikupljanju stvarnih rezultata i iskustava koji su pacijentima važni i koji imaju potencijal za jačanje učinkovitosti zdravstvenih sustava.

Profil zdravlja za Hrvatsku 

Comments are closed.