Komisija će uložiti 30 milijardi EUR u nova rješenja društvenih izazova i revolucionarne inovacije

horizon-work-plan

Komisija je najavila kako će potrošiti 30 milijardi EUR iz programa EU-a za financiranje istraživanja i inovacija Obzor 2020. u razdoblju 2018. – 2020., što uključuje 2,7 milijardi EUR za pokretanje Europskog vijeća za inovacije.

U okviru Obzora 2020., programa EU-a za financiranje istraživanja i inovacija vrijednog 77 milijardi EUR, potiče se znanstvena izvrsnost u Europi i pridonosi istaknutim znanstvenim postignućima, kao što su otkrića ekstrasolarnih planeta i gravitacijskih valova. Tijekom sljedeće tri godine Komisija će nastojati ostvariti veći učinak sredstava kojima se financiraju istraživanja usmjeravanjem na manji broj osobito važnih tema kao što su migracije, sigurnost, klima, čista energija i digitalno gospodarstvo. Program Obzor 2020. više će se usmjeriti na poticanje revolucionarnih inovacija koje otvaraju nova tržišta.

Razvoj „blue sky istraživanja”

U okviru Obzora 2020. i dalje će se financirati „znanost iz znatiželje” (često se naziva „blue sky znanost” ili „pionirska istraživanja”). Godišnji program rada Europskog vijeća za inovacije osigurava potporu izvrsnim istraživačima od gotovo 1,86 milijardi EUR. Za program Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie, kojim se osiguravaju stipendije za istraživače u svim fazama karijere, namijenjeno je ukupno 2,9 milijardi EUR u trogodišnjem razdoblju.

Poboljšavanje međunarodne suradnje

Novim se programom rada jača i međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija. Uložit će se više od milijardu EUR u okviru 30 vodećih inicijativa u područjima od zajedničkog interesa. Primjeri su suradnja s Kanadom na personaliziranoj medicini, sa SAD-om, Južnom Korejom, Singapurom i Australijom na automatizaciji cestovnog prometa, s Indijom na rješavanju problema s vodom te s afričkim zemljama u području sigurnosti opskrbe hranom i obnovljive energije.

Širenje izvrsnosti

Od 2018. do 2020. dodijelit će se 460 milijuna EUR u okviru programa Obzor 2020. posebice državama članicama i pridruženim zemljama koje još ne sudjeluju dovoljno u programu i ne ostvaruju svoj puni potencijal. Cilj je doprijeti do neiskorištenih područja izvrsnosti u Europi i izvan nje. Osim toga, programom se i dalje potiče bliska suradnja s europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

Daljnje pojednostavnjivanje pravila sudjelovanja

Još je jedna novost uvođenje pilot-programa za jednokratnu isplatu, što je novi, jednostavniji pristup pružanju financijske potpore sudionicima. Time će u ex ante kontrolama znanstveno-tehnički sadržaj projekata postati važniji od financijskih provjera.

Comments are closed.