Kako pratimo sigurnost hrane u EU?

 

42.4_kg_of_food_found_in_New_Zealand_household_rubbish_bins

Nakon nedavnog otkrića u kojem su milijuni kokošjih jaja povučeni s polica europskih supermarketa, pa tako i u Hrvatskoj, iz straha od korištenja insekticida fipronila, a tisuće kokoši mogle bi biti uništene u Nizozemskoj, Europska komisija i dalje pozorno prati razvoj događaja u slučaju otkrića insekticida u jajima.

Za ovu su Komisiju javno zdravlje i pitanja povezana sa sigurnošću hrane od početka prioritet i prema njima se postupa na taj način. Stoga Komisija poziva sve države članice da koriste sustav za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje.

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) alat je za brzu razmjenu informacija među nacionalnim tijelima o zdravstvenim rizicima povezanima s hranom i hranom za životinje. Zemlja članica koja utvrdi zdravstveni rizik obavješćuje druge članice mreže o predmetnom proizvodu te o mjerama koje su poduzete kako bi se uklonila opasnost.  Mjere uključuju: zadržavanje, opoziv, zapljenu ili odbacivanje proizvoda. Brza razmjena informacija omogućuje svim članicama RASFF-a da u stvarnom vremenu utvrde jesu li i one izložene riziku te jesu li potrebne hitne mjere.  Nadležna tijela ugroženih zemalja odgovorna su za poduzimanje nužnih hitnih mjera, uključujući davanje izravnih informacija javnosti, povlačenje proizvoda s tržišta te provođenje provjera na terenu. Države članice najodgovornije su za vođenje istraga i poduzimanje odgovarajućih mjera.

Više o RASFF – u

Comments are closed.