Jednostavniji pristup fondovima EU-a

europe-197040_960_720

Skupina neovisnih stručnjaka za kohezijsku politiku jučer je predstavila završno izvješće o pojednostavnjivanju okvira za upravljanje fondovima EU-a nakon 2020.

Iako su rezultati kohezijske politike EU-a nedvojbeno pozitivni, tolika količina propisa ne olakšava uvijek život lokalnim tijelima koja upravljaju fondovima EU-a ni poduzećima koja se žele prijaviti za financiranje EU-a. Ključ je u pojednostavnjivanju, a Europska komisija trebala bi razmotriti kako dodatno pojednostavniti pristup fondovima EU-a u proračunskom okviru nakon 2020.

To je glavna poruka koju skupina na visokoj razini za pojednostavnjivanje nastoji uključiti u raspravu o budućnosti financija EU-a koju je Komisija pokrenula 28. lipnja posebnim dokumentom za razmatranje. Riječ je o konačnom dokumentu u nizu od pet dokumenata za razmatranje objavljenih nakon što je Komisija 1. ožujka objavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe.

Prema mišljenju skupine trenutačna struktura pravila učinkovita je, ali treba je dobro pročistiti. Trebalo bi zadržati sustav podijeljenog upravljanja kako bi se osigurali uzajamno povjerenje i odgovornost za zajedničke ciljeve u pogledu rasta i radnih mjesta. Međutim, zaista jednostavnih pravila ima malo i skupina predlaže pravila koja treba izbrisati ili drastično smanjiti.

Pravila koja vrijede za različite fondove i instrumente EU-a trebalo bi uskladiti u pogledu državnih potpora, javne nabave i načina povrata troškova kako bi se pospješile sinergije i omogućilo korisnicima da se za isti projekt prijave za sredstva EU-a iz različitih izvora. Primjerice, primjenom istih pravila u okviru kohezijske politike i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) malim poduzećima olakšao bi se pristup potpori.

Svim državama članicama trebao bi biti dostupan još jednostavniji okvir ako bi ispunile niz kriterija kao što su: pouzdani sustavi upravljanja i kontrole, znatno nacionalno sufinanciranje radi poticanja efikasne potrošnje, određivanje ključnih strukturnih reformi koje treba provesti i usmjeravanje na nekoliko prioritetnih područja kako bi se ostvarili rezultati.

Skupina predlaže da se u tom slučaju pravila na razini EU-a ograniče na strateške prioritete ulaganja i načela za potrošnju. Sredstva EU-a dodjeljivala bi se u okviru postojećih nacionalnih mehanizama, a Komisija bi provodila ograničenu reviziju. Države članice i Komisija dogovorile bi se o strukturnim reformama koje treba provesti i konkretnim rezultatima za koje se može dobiti povrat troškova.

Pojednostavnjivanje se već pokazalo uspješnim: povjerenik Oettinger danas je predstavio tri izvješća o provedbi proračuna EU-a za 2016. Među ostalim, uočeno je da se pojednostavnjenim pravilima EU-a lokalnim tijelima, poljoprivrednicima i poduzećima olakšava učinkovito i pravilno korištenje sredstvima EU-a. U tom duhu u rujnu 2016. Komisija je predložila pojednostavnjivanje pravila prema kojima države članice i drugi korisnici dobivaju sredstva EU-a.

Izvješće – Prijedlog skupine na visokoj razini za donositelje politika nakon 2020.

Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a

Comments are closed.