Jedinstveni digitalni pristupnik: Internetska stranica za rješavanje papirologije

Jedinstvena stranica za sve uobičajene administrativne postupke u EU-u pojednostavniti će odnos građana i javnih službi. Bilo da želite zatražiti potvrdu o rođenju ili dozvolu za otvaranje poduzeća, birokratski postupci znaju biti dugački i komplicirani, naročito kada se obavljaju prekogranično.

Jedinstveni digitalni pristupnik kojeg je plenarna sjednica odobrila 13. rujna 2018. za cilj ima pojednostavniti česte administrativne postupke, kako bi bili dostupni građanima u svim državama članicama.

Stranica bi bila dostupna putem portala Vaša Europa i omogućila bi pristup javnim uslugama, uključujući zahtjeve za izdavanje potvrde o rođenju, obnavljanje osobne iskaznice, mirovinu, dozvole za poslovanje, iskaznicu europskog zdravstvenog osiguranja, nostrifikaciju diploma i prijave za donacije. Dostupna bi bila za administraciju unutar zemalja članica i prekogranične zahtjeve.

„Države članice moraju modernizirati svoje sustave kako bi bili potpuno dostupni putem interneta i to ne samo u jeziku zemlje, već i na najmanje jednom dodatnom stranom jeziku. Usluge moraju biti dostupne građanima s poteškoćama. Pristupnik je jednostavan - jednom kad građanin ima dokument u sustavu, više ga ne mora ponovno zatražiti, već se isti može ponovno koristiti prema potrebi. Predviđa se da će računalni sustav uštedjeti 855 tisuća sati građanima i 11 milijardi eura poduzećima godišnje“, poručuje povjerenica Elżbieta Bieńkowska. 

Idući koraci

Kada pravila budu odobrena od strane država članica i uredba stupi na snagu, lokalne, regionalne i nacionalne uprave imati će pet godina da se prilagode zahtjevima. Procjenjuje se da će mnoge usluge biti dostupne prije tog roka.

 

Comments are closed.