Jačanje Europskog socijalnog fonda

Izmijenjeni Europski socijalni fond učinkovitije će odgovarati na izazove nezaposlenosti i siromaštva, jačajući socijalnu dimenziju Europske unije.

Odbor za zapošljavanje glasao je 3. prosinca za izmjene pravila kojima se povećava financiranje Europskog socijalnog fonda u višegodišnjem proračunskom okviru (2021.-2027.) s primarnim fokusom na nezaposlenost mladih i djecu.

Socijalna pitanja bitna su za građane Unije. Parlament stoga želi ojačati europsku socijalnu dimenziju podupirući izmijenjeni i jednostavniji Europski socijalni fond plus (ESF+) kojemu je cilj stvoriti nova radna mjesta, poboljšati kvalitetu i produktivnost posla, geografsku i radnu mobilnost radnika unutar EU-a, obrazovanje i stažiranje te promicati društvenu inkluziju i zdravlje.

„Njime će se sada regrupirati sredstva namijenjena osobama u najnepovoljnijem položaju, kao i ona namijenjena Garanciji za mlade i Inicijativi za zapošljavanje. Bit ćemo fleksibilniji i bit će lakše raditi sa svim ovim programima“, kaže izvjestiteljica Verónica Lope Fontagne (EPP/Španjolska).

Što je Europski socijalni fond  

  • Glavni i najstariji financijski instrument EU-a za promicanje zapošljavanja i podizanje životnog standarda  
  • Europska unija dodjeljuje novčana sredstava iz ESF-a zemljama članicama i njihovim regijama za financiranje njihovih operativnih projekata vezanih uz zapošljavanje i mobilnost radne snage, promicanje socijalne uključenosti i borbu protiv siromaštva.  
  • Korisnici mogu biti radnici, mladi ljudi, siromašni, nezaposleni ili tvrtke i organizacije.  

Više fleksibilnosti i učinkovitosti 

Novi Europski socijalni fond - ESF+ rezultat je spajanja sadašnjeg Europskog socijalnog fonda, Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI), Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije te Europskog programa za zdravlje.

Kako stoji u izvješću, do spajanja je došlo kao odgovor na potrebu za pojednostavnjenjem, većom fleksibilnošću i optimizacijom postojećih postupaka uz istovremeno smanjenje administrativnih prepreka.

Mladi ljudi i zdravlje 

ESF+ ulaže u tri glavna područja:

  • Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
  • Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva
  • Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

Iako se stopa nezaposlenosti mladih smanjila, s najviše razine od 24 posto 2013. godine na 15,6 posto u ožujku 2018., zastupnici naglašavaju da se u okviru ESF-a plus mora se podupirati promicanje zapošljavanja mladih s pomoću prilagođenih mjera u skladu s nacionalnim programima Garancije za mlade, uz pridavanje posebne pozornosti neaktivnim mladim ljudima i onima koji su najudaljeniji od tržišta rada te je stoga do njih najteže doprijeti.

Što se tiče zdravlja, ESF+ podržavao bi razvoj digitalnih tehnologija u zdravstvu, ulaganje u ranu dijagnostiku i praćenje i jačanje prekogranične suradnje kod rijetkih i kompleksnih bolesti.

 

Comments are closed.