Investicijska politika EU kao odgovor na krizu uzrokovanu virusom COVID-19

Posljednjih tjedana Europska unija poduzimala je mjere koje bi donedavno bile nezamislive. Pravila o državnim potporama učinili su fleksibilnijima no ikad, kako bi velika i mala poduzeća mogla dobiti potrebnu potporu. Popustili su proračunska pravila kako bi nacionalna sredstva i sredstva EU-a mogla brzo doći do onih kojima su potrebna. To je institucijama EU-a i državama članicama omogućilo da stave na raspolaganje 2,8 bilijuna eura za borbu protiv krize, što je najveći takav iznos u svijetu.

Tako je prije svega važno spomenuti investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus. Ona podrazumijeva mjere kojima će usmjeriti 37 milijardi eura građanima, regijama i državama najteže pogođenima pandemijom koronavirusa. Sredstva su namijenjena zdravstvenim sustavima, malim i srednjim poduzećima, tržištima rada i drugim osjetljivim dijelovima gospodarstava zemalja članica. Važno je naglasiti da bi od oslobođenih 37 milijardi eura, prema procjeni Komisije, Hrvatska mogla iskoristiti ukupno oko 1,158 milijardi. Vlade moraju osmisliti najbolji način za korištenje tog novca za saniranje štete nastale ovom ugrozom. Novac je namijenjen tome da održi i ozdravi njihovo gospodarstva, te da se njime financiraju radna mjesta, ljudima se moraju davati minimalne plaće, ne smije ih se otpuštati. Sredstva prvenstveno treba usmjeriti na mala i srednja poduzeća kako bi ona sanirala nastalu štetu i kako bi se prilagodila novim uvjetima do kojih će svakako doći. Dio novca bit će raspoređen i na socijalne fondove, za najsiromašnije i za one koji ne mogu raditi. Ništa više neće biti kao prije, mora se raditi na novim strategijama, a novac za to sada je osiguran. To je novac za strukturne reforme, reformu javne uprave, ali i reformu sveukupnog gospodarstva. Mi smo zemlja ovisna o turizmu i to se mora mijenjati. Moramo se koncentrirati na samoodrživost, razvijati poljoprivredu, samoodrživa mala gospodarstva, malo i srednje poduzetništvo i posebno digitalizaciju.

Ove Odluke su donesene u trenutku koji je vrlo važan za Republiku Hrvatsku, koja se istovremeno našla usred dviju velikih ugroza. Prihvaćeni prijedlozi ključni su za ublažavanje posljedica zdravstvene i humanitarne krize koje su pogodile našu zemlju i Grad Zagreb.  Važno je da da zemlja iz ove krize izađe s diverzificiranom ekonomijom koja neće više ovisiti samo o turističkoj sezoni i lijepom vremenu, koja će ovisiti o tome koliko će ljudi raditi, koliko će oni koji rade biti kreativni u razvijanju područja koja su do sada bila zapuštena i ovisila o uvozu.

Comments are closed.