Inovativne mjere za gradove: 45 milijuna eura iz fondova EU-a za 11 projekata

Komisija i vijeće francuske regije des Hauts-de-France kao upravljačka tijela projekta Inovativne mjere za gradove objavili su rezultate 5. i posljednjeg poziva na podnošenje prijedloga. Pobjednički projekti iz Bruxellesa, Genta i Leidala (Belgija), Sofije (Bugarska), Chalandrija (Grčka), Budimpešte (Mađarska), Ferrare i Verone (Italija), Tilburga (Nizozemska), Košica (Slovačka) i Almeríje (Španjolska) primit će više od 45 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekti obuhvaćaju kulturu i kulturnu baštinu, kvalitetu zraka, kružno gospodarstvo i demografske promjene. Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: EU danas pomaže 11 gradova da pretvore ideje u rješenja koja mijenjaju život. Ti će gradovi uvesti promjene koje građani iznimno cijene i poboljšati kvalitetu života te postati primjeri koji se možda mogu primijeniti diljem EU-a.

Više pojedinosti o uspješnim prijedlozima projekata možete pronaći ovdje. Do sada je odabrano 75 projekata u okviru Inovativnih mjera za gradove od 2014. do 2020. U sklopu ovog poziva regija Hauts-de-France zaprimila je 222 prijave iz 23 države članice.

Nakon dovršetka svih poziva na podnošenje prijedloga, Komisija i regija Hauts-de-France usredotočit će svoje napore na vrednovanje rezultata kao izvora za kohezijsku politiku za razdoblje od 2021. do 2027. putem strategije za upravljanje znanjem u području inovativnih mjera za gradove.

U budućnosti će sredstva za izravnu potporu gradskim vlastima za inovacije i oblikovanje gradova sutrašnjice biti dostupna u sklopu Europske urbane inicijative za razdoblje od 2021. do 2027.

Comments are closed.