Europski parlament glasao za novu Direktivu o autorskim pravima

Dana 26.ožujka, Europski parlament je glasao za novu Direktivu o autorskim pravima osmišljenu tako da donese konkretne koristi građanima, svim kreativnim sektorima, medijima, istraživačima, nastavnicima i institucijama kulturne baštine. Potpredsjednik Komisije za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel pozdravili su ishod glasanja te naglasili da se ovom Direktivom štiti kreativnost građana EU-a u digitalnom dobu, štiti sloboda izražavanja koja je temeljna vrijednost Europske unije, osigurava širi pristup sadržaju te pružaju nova jamstva za potpunu zaštitu njihove slobode izražavanja na internetu.

Ovom Direktivom poboljšati će se položaj stvaratelja u pregovorima s velikim platformama, koje u velikoj mjeri ostvaruju korist od njihova sadržaja. Pisci, novinari, pjevači, glazbenici i glumci lakše će pregovarati o boljim uvjetima sa svojim izdavačima ili producentima. Zahvaljujući novim propisima istraživačke organizacije, sveučilišta, škole, knjižnice i muzeji moći će se više koristiti internetskim sadržajem. Primjerice, Europljani koji u svojoj državi kupe ili se pretplate na filmove, prijenose sportskih događaja, glazbu, e-knjige i igre tim sadržajima mogu pristupiti tijekom putovanja ili privremenog boravka u drugim zemljama EU-a.

Više na linku

Comments are closed.