Europski migracijski program

Europska komisija danas je predstavila Europski migracijski program u kojem se iznose hitne mjere koje će se poduzeti u cilju rješavanja krizne situacije u Sredozemlju, kao i koraci koji će se poduzeti idućih godina radi boljeg upravljanja svim aspektima migracija.Ovaj Program predstavlja europski odgovor na kriznu situaciju i spoj je unutarnje i vanjske politike; u njegovu okviru agencije i instrumenti EU-a upotrebljavaju se na najbolji mogući način te se uključuju svi dionici: države članice, institucije EU-a, međunarodne organizacije, civilno društvo, lokalne vlasti i treće zemlje.Komisija je danas utvrdila sljedeće konkretne i hitne mjere koje će poduzeti:

  • Utrostručavanje kapaciteta i sredstava za zajedničke operacije Frontexa Triton i Poseidon u 2015. i 2016. Također je donesena izmjena proračuna za 2015. kako bi se osigurala potrebna sredstva (ukupno 89 milijuna eura, od toga 57 milijuna eura iz FAMI-ja i 5 milijuna eura iz FUS-a za izvanredne     situacije za najizloženije države članice), a krajem svibnja predstavit će se novi operativni plan operacije Triton;
  • Dosad prva mobilizacija sustava za izvanredne situacije kako bi se pomoglo državama članicama koje se suočavaju s iznenadnim priljevom migranata. Komisija će do kraja svibnja predložiti pokretanje privremenog mehanizma raspodjele za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u EU-u. Do kraja 2015. donijet će se prijedlog za trajni zajednički sustav EU-a za premještaj u izvanrednim situacijama zbog masivnog priljeva;
  • Donošenje, do kraja svibnja, prijedloga sustava za preseljavanje širom EU-a kojim će se osigurati 20 000 mjesta, raspoređenih u svim državama članicama, za raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u Europi, uz doznaku dodatnih sredstava u iznosu od 50 milijuna eura za 2015. i 2016.;
  • Pokretanje operacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) u Sredozemlju u cilju razbijanja mreža trgovaca ljudima i suzbijanja krijumčarenja ljudima, u skladu s međunarodnim pravom.

U perspektivi, Europski migracijski program razrada je Političkih smjernica predsjednika Junckera u niz međusobno usklađenih i dopunjujućih inicijativa koje će se temeljiti na četiri stupa u cilju boljeg upravljanja svim aspektima migracija.Četiri stupa novog Europskog migracijskog programa su:

Smanjivanje motivacije za nezakonitu migraciju, posebno upućivanjem europskih službenika za vezu za migracije u delegacije EU-a u najvažnijim trećim zemljama; izmjena pravne osnove Frontexa u cilju jačanja njegove uloge u vraćanju osoba; novi akcijski plan s mjerama kojima je cilj da krijumčarenje ljudima postane visokorizična aktivnost, odnosno kazneno djelo koje ne donosi veliku novčanu korist, te mjerama kojima se rješavaju uzroci problema razvojnom suradnjom i humanitarnom pomoći;

Upravljanje granicama – spašavanje života i osiguravanje vanjskih granica, posebno jačanjem uloge i kapaciteta Frontexa; pomoć u jačanju kapaciteta trećih zemalja da upravljaju svojim granicama; udruživanje, prema potrebi, određenih funkcija obalne straže na razini EU-a;

Dužnost Europe da pruži zaštitu: čvrsta zajednička politika azila: Prioritet je osigurati potpunu i usklađenu provedbu zajedničkog europskog sustava azila, osobito promicanjem sustavne identifikacije i uzimanja otisaka prstiju te nastojanjem da se smanji zloupotreba azila jačanjem odredaba o sigurnim zemljama porijekla Direktive o postupku azila; pregledavanjem te mogućim preispitivanjem Dublinske Uredbe u 2016.;

Nova politika o zakonitim migracijama: Naglasak je na održavanju Europe, koja je u demografskom padu, kao privlačnog odredišta za migrante, posebno modernizacijom i reformom sustava Plave karte; preispitivanjem prioriteta naših integracijskih politika; što većim povećavanjem koristi od migracijske politike za pojedince i zemlje porijekla, uključujući olakšavanjem jeftinijih, bržih i sigurnijih bankovnih prijenosa.

Više o ovoj temi pogledajte ovdje

Comments are closed.