Europski carinici 2017. na granicama EU-a zaplijenili više od 31 milijun krivotvorenih proizvoda

Novi podaci koje je objavila Europska komisija pokazuju da su carinska tijela na vanjskim granicama EU-a zaplijenila više od 31 milijun lažnih i krivotvorenih proizvoda ulične vrijednosti veće od 580 milijuna eura.

Iako je ukupna količina manja nego 2016., krivotvoreni, potencijalno opasni proizvodi za svakodnevnu uporabu poput zdravstvenih proizvoda, lijekova, igračaka i električne robe sad čine mnogo veći udio u svim zapljenama – 43 % ukupne količine zadržane robe iz te je kategorije. Najzastupljenija je kategorija krivotvorenih proizvoda hrana, koja čini 24 % ukupne količine zadržanih artikala. Nakon toga slijede igračke (11 %), cigarete (9 %) i odjeća (7 %).

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Carinska unija EU-a prva je linija obrane građana od lažnih, krivotvorenih i ponekad vrlo opasnih proizvoda. Sprječavanjem uvoza krivotvorina u EU podupiremo radna mjesta i gospodarstvo u cjelini. Europska unija podupire intelektualno vlasništvo i nastavit će kampanju za zaštitu zdravlja potrošača te zaštitu poduzeća od kaznenog kršenja njihovih prava.

Kad je riječ o prijevozu krivotvorenih proizvoda, 65 % svih zadržanih artikala ušlo je u EU pomorskim putem, obično u velikim pošiljkama. Drugi je po učestalosti zračni promet, kojim se prevezlo 14 % zaplijenjenih krivotvorenih proizvoda. Zatim slijede kurirski i poštanski promet, koji su uključivali uglavnom robu široke potrošnje naručenu na internetu poput cipela, odjeće, torbi i satova, ukupno 11 % zaplijenjene robe.

Kina je i dalje glavna zemlja podrijetla krivotvorenih proizvoda koji ulaze u EU. Najveća je količina lažne odjeće potekla iz Turske, a najviše krivotvorenih mobilnih telefona i dodataka, tintnih uložaka i tonera, CD-a, DVD-a, etiketa i naljepnica u EU-u je ušlo iz Hong Konga i Kine. Indija je bila najveći izvoznik krivotvorenih i potencijalno štetnih lijekova. U 90 % slučajeva zapljene roba je uništena ili je pokrenut sudski postupak za utvrđivanje povrede ili kao dio kaznenog postupka.

Izvješće je u cijelosti dostupno ovdje.

Comments are closed.