Europska razmjena božićnih ukrasa

European Christmas Tree Decoration Exchange tj. Europska razmjena božićnih ukrasa godišnji je projekt, u kojem na tisuće učenika osnovnih škola ručno izrađuju ukrase za božićna drva te ih razmjenjuju sa drugim europskim školama. Svi ukrasi koji pristignu iz drugih europskih škola djeca stavljaju na božićno drvce, a također se puštaju i pjesme, čitaju se recepti i tradicije slavljena Božića koje su napisala djeca. Kroz učenje o slavljenju Božića u drugim zemljama, djeca također uče o drugim zemljama, njihovom jeziku, kulturi, povijesti, geografiji i sl. Na ovaj način djeca stječu bolje razumijevanje što to znači biti građanin Europe.

Ove godine u projektu sa područja naše županije sudjelovalo je 5 osnovnih škola. To su: OŠ Grabrik, OŠ Banija, OŠ Dragojla Jarnević, OŠ Draganići te OŠ Ivan Goran Kovačić. Ovim projektom obuhvaćeno je preko 400 osnovnih škola diljem Europe s više od 6000 učenika.

Kako bi projekt bio izrealiziriran na našem području pobrinuo se EDIC Karlovac.

 

Comments are closed.