Europska komisija pozdravlja novi Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.

150925ec1-detail

Programom za održivi razvoj 2030. koji su Ujedinjeni narodi donijeli jučer i koji se nastavlja na milenijske razvojne ciljeve donesene 2000. utvrđen je globalni okvir u svrhu iskorjenjivanja siromaštva i postizanja održivog razvoja do 2030. Kao prvi globalni sporazum u povijesti kojim se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program za djelovanje, Programom 2030. obuhvaćeni su ambiciozan skup od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva, uz mobiliziranje svih zemalja i dionika da ostvare te ciljeve i utjecanje na nacionalne politike. U Program 2030. uključen je i Akcijski program Ujedinjenih naroda iz Adis Abebe donesen u srpnju, a kojim se utvrđuju različita sredstva potrebna za provedbu Programa 2030., uključujući domaće resurse, privatno financiranje i službenu razvojnu pomoć.

Novim Programom 2030. definirat će se iznova suradnja unutar međunarodne zajednice u pogledu globalne obveze stvaranja drukčije budućnosti za ljude i planet na temelju koje će svijet ići putem održivog razvoja. Dok su milenijski razvojni ciljevi bili usmjereni na zemlje u razvoju, Program 2030. prvi je globalni sporazum u povijesti kojim se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program za djelovanje kojim će se utjecati na sve zemlje, uključujući nacionalne politike.

U okviru 17 novih ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva uravnotežene su tri dimenzije održivog razvoja (ekološka, društvena i gospodarska dimenzija) u područjima kao što su siromaštvo, nejednakost, sigurnost opskrbe hranom, zdravlje, održiva potrošnja i proizvodnja, rast, zaposlenost, infrastruktura, održivo upravljanje prirodnim resursima, klimatske promjene, kao i rodna jednakost, mirna i uključiva društva, pristup pravosuđu i odgovorne institucije.

Od samog početka u doprinosu tom procesu EU ima vodeću ulogu. EU se time obvezao kako će raditi na tome da se taj program pokrene, unutar EU-a (npr. budućim inicijativama EU-a, među ostalim, strategijom kružnog gospodarstva koja je usmjerena na promicanje održivih modela proizvodnje i potrošnje) i u okviru vanjskih politika EU-a na način što će podržavati provedbene napore u drugim zemljama, posebno onima kojima je to najviše potrebno.

Za uspješnu provedbu bit će potrebno uključiti sve resurse, domaće i međunarodne, javne i privatne. Sve zemlje morat će dati pošten doprinos, pri čemu će se uzeti u obzir razina razvoja, nacionalni kontekst i kapacitet svake zemlje. Nacionalna odgovornost i odgovornost prema građanima bit će od ključne važnosti za uspjeh Programa.

Više o ovoj temi pročitajte ovdje

Comments are closed.