Europska komisija jučer registrirala tri nove građanske inicijative

Ovih dana registrirane su tri nove europske građanske inicijative: „Sasijecimo u korijenu korupciju u Europi obustavom financiranja za zemlje s neučinkovitim sudstvom nakon isteka roka”, „Rješavanje klimatske krize” i „Spasimo pčele i poljoprivrednike! U smjeru poljoprivrede koja je pogodna za pčele i za zdrav okoliš”.

„Sasijecimo u korijenu korupciju u Europi obustavom financiranja za zemlje s neučinkovitim sudstvom nakon isteka roka”

Organizatori ove inicijative pozivaju Komisiju da „novim članicama Unije odredi strogi rok od deset godina od pristupanja za automatski moratorij na isplate iz strukturnih i kohezijskih fondova sve dok se ne ukine mehanizam praćenja njihova sudstva”. Navode da je „sadašnji pravni sustav EU-a podložan neispravnom tumačenju. U određenim uvjetima korumpiranost političkih elita u zemljama koje su nedavno pristupile može ići u prilog drugim zemljama Unije, a relativan pojam „privremeno” može se protegnuti unedogled. Određivanjem strogog vremenskog okvira uklanja se izravna i neizravna motivacija za korupciju u državama članicama EU-a.”

Na temelju Ugovora EU-a Europska komisija može poduzeti pravne mjere kada je riječ o financijskim pravilima koja se odnose na proračun EU-a. Komisija stoga smatra inicijativu pravno dopuštenom i odlučila ju je registrirati. Inicijativa će se registrirati 12. rujna 2019., čime će započeti jednogodišnji proces tijekom kojega će organizatori prikupljati potpise potpore.

„Rješavanje klimatske krize”

Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da „pojača mjere za borbu protiv klimatske krize u skladu s granicom zatopljenja od 1,5 °. To znači i postavljanje ambicioznijih ciljeva te veću financijsku potporu djelovanju u području klime. Konkretno, u inicijativi se naglašava potreba da EU „prilagodi svoje ciljeve (nacionalno utvrđeni doprinos) utvrđene u skladu s Pariškim sporazumom kako bi se do 2030. emisije stakleničkih plinova smanjile za 80 %, a do 2035. postigla ugljična neutralnost te da na odgovarajući način uskladi europsko zakonodavstvo o klimi. U inicijativi se spominju i uspostava mehanizma za prilagodbu emisija ugljika na granicama EU-a, sporazumi o slobodnoj trgovini s partnerskim zemljama na temelju analize „Climate Action Tracker” i besplatni obrazovni materijali o učincima klimatskih promjena.

Na temelju Ugovora EU-a Europska komisija može poduzeti pravne mjere radi očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša te mjere u području zajedničke trgovinske politike. Komisija stoga smatra inicijativu pravno dopuštenom i odlučila ju je registrirati. Inicijativa će se registrirati 23. rujna 2019., čime će započeti jednogodišnji proces tijekom kojega će organizatori prikupljati potpise potpore.

„Spasimo pčele i poljoprivrednike! U smjeru poljoprivrede koja je pogodna za pčele i za zdrav okoliš”

Organizatori ove inicijative pozivaju Komisiju da „predloži pravne akte za postupno ukidanje sintetičkih pesticida do 2035., obnovu biološke raznolikosti te podršku poljoprivrednicima u tom postupku”. Konkretnije, organizatori žele „postupno smanjiti upotrebu sintetičkih pesticida u poljoprivredi EU-a za 80 % do 2030., počevši od najopasnijih, te ih potpuno ukinuti do 2035.; obnoviti prirodne ekosustave na poljoprivrednim područjima kako bi poljoprivreda postala pokretač oporavka biološke raznolikosti; provesti reformu poljoprivrede davanjem prednosti malim, raznolikim i održivim poljoprivrednim djelatnostima, podupiranjem brzog povećanja agroekološke i organske prakse te omogućavanjem neovisnog osposobljavanja poljoprivrednika i istraživanja u području poljoprivrede bez pesticida i GMO-a.”

 

Na temelju Ugovora EU-a Europska komisija može poduzeti pravne mjere u području zajedničke poljoprivredne politike i unutarnjeg tržišta te mjere u veterinarskom i fitosanitarnom području. Komisija stoga smatra inicijativu pravno dopuštenom i odlučila ju je registrirati.Inicijativa će se registrirati 30. rujna 2019., čime će započeti jednogodišnji proces tijekom kojega će organizatori prikupljati potpise potpore.

 

Comments are closed.