Europska komisija izdala prvu emisiju socijalnih obveznica EU SURE

Europska komisija izdala je prve socijalne obveznice u vrijednosti od 17 milijardi EUR u okviru instrumenta EU SURE radi zaštite radnih mjesta i zadržavanja zaposlenika. Izdanje se sastoji od dviju obveznica, s tim da jedna, u iznosu od 10 milijardi EUR, ima dospijeće u listopadu 2030., a druga, u iznosu od 7 milijardi EUR, u 2040. Za taj instrument s visokim rejtingom postojao je vrlo velik interes ulagatelja, pa je upis obveznica više od 13 puta premašio ponudu, što je povoljno utjecalo na cijenu za obje obveznice.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Komisija prvi put u povijesti na tržištu izdaje socijalne obveznice kako bi prikupila novac koji će pridonijeti očuvanju radnih mjesta. Ta nezabilježena mjera odraz je izvanrednih okolnosti u kojima živimo. Nećemo štedjeti truda da građanima Unije osiguramo sredstva za život. Drago mi je da će zemlje teško pogođene krizom ubrzo primiti potporu u okviru instrumenta SURE.

Europski povjerenik Johannes Hahn, zadužen za proračun i administraciju, izjavio je: Time se Europska komisija približila prvoj ligi igrača na globalnim tržištima dužničkoga kapitala. Snažan interes ulagatelja i povoljni uvjeti plasmana dodatni su dokaz velikog interesa za obveznice Unije. Činjenica da je riječ o „socijalnoj obveznici" pomogla je u privlačenju ulagatelja koji žele pomoći državama članicama Unije da u ovim teškim vremenima podupru zapošljavanje.

Obje su obveznice izdane pod povoljnim uvjetima, zbog čega su privukle veliko zanimanje. Cijena obveznice s dospijećem od 10 godina određena je na 3 bazna boda iznad prosječne cijene ugovora o zamjeni (mid-swaps). Cijena obveznice s dospijećem od 20 godina određena je na 14 baznih bodova iznad prosječne cijene ugovora o zamjeni (mid-swaps). Konačne premije za novo izdanje procijenjene su na 1 bazni bod za desetogodišnje tranše i i 2 bazna boda za dvadesetogodišnje tranše, pri čemu su obje vrijednosti iznimno niske s obzirom na iznos izdanja. Tako povoljni uvjeti određivanja cijena za Komisijino dosad najveće izdanje obveznica naznačuju pozitivan početak programa SURE. Uvjeti pod kojima Komisija pozajmljuje izravno se prenose na države članice koje primaju zajmove. (Za više pojedinosti o određivanju cijena transakcije vidjeti ovdje).

Banke koje su Europskoj komisiji za ovu transakciju pružile potporu („zajednički voditelji knjiga”) jesu Barclays (Irska), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura i UniCredit.

Prikupljena sredstva stavit će se na raspolaganje državama članicama korisnicama u obliku zajmova kako bi im se pomoglo u pokrivanju troškova izravno povezanih s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i sličnih mjera donesenih kao odgovor na pandemiju.

Komisija je u tom kontekstu početkom ovog mjeseca najavila da će izdati cijelu obveznicu EU SURE u iznosu do 100 milijardi EUR u obliku socijalnih obveznica te je donijela neovisno ocijenjen okvir za socijalne obveznice. Osnovne informacije o instrumentu SURE nalaze se ovdje.

Comments are closed.