EU uvodi stroža pravila za tržište ekološke hrane

Nova pravila Europske unije o ekološkoj poljoprivredi jamčit će kvalitetu hrane, zaštitu okoliša i dobrobit životinja u cijelom proizvodnom lancu. Sve više potrošača kupuje proizvode s prirodnim sastojcima i postupcima. Organska hrana nije više nišno tržište iako i dalje predstavlja niski udio od ukupne poljoprivredne proizvodnje u EU-u. Evo što uistinu znači zelena poljoprivreda.

Pravila EU-a za ekološku proizvodnju 

Uredba EU-a o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda osigurava visoke standarde u cijelom EU-u. Pravila obuhvaćaju poljoprivrednu proizvodnju i postupke, označavanje proizvoda, postupke certifikacije za poljoprivrednike te uvoz ekoloških proizvoda iz stranih zemalja. U EU-u poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom ekološke hrane koriste zemlju i ostale resurse na odgovoran način, brinu se za zdravlje životinja te očuvanje biološke raznolikosti, ekološke ravnoteže i kvalitete tla i vode. 

Ekološka poljoprivreda u EU-u uključuje:

 • izmjenu usjeva,
 • zabranu korištenja umjetnih gnojiva i pesticida,
 • stroga ograničenja na korištenje antibiotika u stočarstvu,
 • zabranu genetski modificiranih organizama,
 • korištenje lokalnih resursa ta prirodna gnojiva i hranu za životinje,
 • uzgoj stoke na otvorenom i korištenje organske hrane,
 • prilagođen i pažljiv uzgoj životinja.

Izmjene uredbe o ekološkoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda odražavaju izmjene u samom sektoru.

 1. Uvodi se veća kontrola, tako da su svi dijelovi proizvodnog lanca pod nadzorom najmanje jednom godišnje ili jednom svake dvije godine ako nije bilo problema s prijašnjim rezultatima kroz zadnje tri godine.
 2. Pošteno tržišno natjecanje u kojem proizvođači iz stranih zemalja koji žele proizvode prodavati na tržištu EU-a moraju poštovati iste standarde kao i domaći proizvođači.
 3. Poljoprivrednici moraju poduzeti mjere za sprječavanje slučajnih zagađenja pesticidima koji nisu dozvoljenih (primjerice sa susjednih polja ili zbog namjerne prijevare). Države članice imaju dozvoljeni prag za nedozvoljene spojeve u organskih hrani i moraju nastaviti provoditi iste, ali istovremeno ne mogu spriječiti proizvođače iz drugih zemalja EU-a da imaju pristup tržištu.
 4. Bolja dostava ekološkog sjemenja i životinja kroz korištenje računalne baze podataka dostupne u svakoj državi članici.
 5. Poljoprivrednici mogu na svojim gospodarstvima imati ekološke i ne-ekološke proizvode ali moraju ih jasno razlikovati u svim aktivnostima.
 6. Olakšava se postupak certifikacije za male poljoprivrednike.
 7. Uključuju se novi proizvodi, kao što su sol, pluto i biljna ulja

Infografika  - Tržište organske hrane

Infografika – Organska poljoprivreda u EU

Comments are closed.