EDIC Karlovac sudjelovao na godišnjem sastanku predstavnika EDIC centara i drugih EU mreža u RH

EDIC Karlovac sudjelovao je 6. i 7. travnja 2017. godine na godišnjem sastanku predstavnika EDIC centara i drugih EU mreža u RH u Sv. Martinu na Muri. Na sastanku se razgovaralo o prioritetima EU-a, Bijeloj knjizi i budućnosti Europe te su se posjetili projekti u regiji koji su financirani sredstvima iz EU fondova.

Comments are closed.